MEHMET AYTAÇ

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı; saat 15.00’te başlayacak ve Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şu şekilde:
1.Belediyemizin özellikle İtfaiye hizmetlerinde büyük ihtiyacımızın olduğu, meydana gelebilecek yangın söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden 1 adet arazöz hibe olarak istenmesi ve hibe ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
2- İlçemiz içme suyu temini kapsamında Aşağı Zaferiye Mahallesi Kumru Sokak adresinde bulunan 2000+500 m³’lük su deposunun kullanım ömrünü tamamladığı tespit edildiğinden, 4000 m3’lük bir depo ihtiyacı oluşmuştur. İlçemizin içme suyu temininde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bahse konu deponun yapımı için  İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 20.694.080,00TL (YirmimilyonAltıyüzdoksandörtbin Seksen TL) kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu' na yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
3. İlçemiz Yeni Mahalle ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde 24.07.2017 tarihinde onaylanarak imara açılan yaklaşık 220 hektar alanda, yapılaşmanın hızlı bir şekilde başlaması sebebiyle Yağmur suyu, Kanalizasyon ve altyapılarının inşaatının yapılması gereği doğmuştur. Bahse konu alanda İlbank şartname ve yönetmeliklerine uygun olarak projesi hazırlanan yağmur suyu, kanalizasyon ve altyapılarının inşaatının yapımı için  İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 41.300.000,00TL (KırkbirmilyonÜçyüzbin TL) kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu' na yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
4.İlçemize Kadıköy barajı içme suyu arıtma tesisi ve Kumdere içme suyu kuyuları tesisi olarak 2 noktadan  su temin etmekteyiz. Kadıköy barajımızda an itibari ile İlçemizin iki aylık ihtiyacını karşılayabilecek miktarda su kalmıştır. Diğer su temini sağladığımız
Kumdere içme suyu kuyuları tesisimiz, İlçemizin su ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılamaktadır. Bu tesisin kapasitesinin arttırılması için 2018 yılında 6 adet kuyu açılmış, 2 adet su kuyusunun da yer problemleri çözüldükten sonra açılması planlanmış olup su kuyuları enerji ve su iletim hatları yapılmıştır. İlbank şartname ve yönetmeliklerine uygun olarak projesi hazırlanan bahse konu su kuyuların hat bağlantılarının  yapılması için İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 33.000.000,00TL (Otuzüçmilyon Türk Lirası) kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu' na yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
5.S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasıdır.
6.S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasıdır.
7.129 No.lu Paşayiğitliler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasıdır.
8.3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği, mücavir alanımız olan Erikli sahili için kısmi yapılaşma durumunun tespitinin yapılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
9.3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği, mücavir alanımız olan Yayla sahili için kısmi yapılaşma durumunun tespitinin yapılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
Dilek ve Temenniler.