MEHMET AYTAÇ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çakırlar; “Milletvekilleri, denetim faaliyetleri kapsamında TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve kabine üyelerinin yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermektedir. Anayasa gereği verilen soru önergeleri en geç 15 gün içinde cevaplanması gerekmektedir. Edirne ilimizde Eski Balon(Zeplin) Hangar Binası’nın bulunduğu taşınmazın akıbeti hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığına 15 Nisan 2021 tarihinde soru önergesi vererek bilgi talep ettim. Bakanlık bugün 4 Nisan 2023 tarihinde önerge tarihimden tam 2 yıl sonra cevap vermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen cevaplar çok daha vahim bir durumda olup cevaplar incelendiğinde kurumlar arası iletişimsizlik gözler önüne serilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile daha hızlı bir mekanizmanın işleyeceğini iddia edenler tekrar sınıfta kalmıştır. Tek adam rejimi kurumlarımızı çalıştıramaz hale getirdiği gibi, iletişimsizlik seviyesini en üst seviyeye getirmiştir” dedi. 

SORULAR 

Çakırlar’ın verdiği önergedeki sorular şöyleydi:

“Edirne Eski Balon (Zeplin) Hangar Binası, 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında geliştirilmeye başlanan zeplin ve balon gibi araçların kullanımı, bakımları ve onarımlarının yapılabilmesinin önü açılarak askeri amaçlı olarak inşa edilmiştir. Edirne Balon Hangarı gerek erken 20. yüzyılın karakteristik bir hava taşıtı olan askeri balonun havacılık tarihimizdeki yer bakımından, gerek geniş açıklık içeren erken bir betonarme örneği olararak modern inşaat tarihi ve mimari açıdan nadir örneklerden biridir. 

1- Gün geçtikçe kaderine terk edilen Edirne Eski Balon (Zeplin) Hangar Binası için rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları yapılmış mıdır? 

2- Gerekli proje çalışmaları tamamlandı ise restorasyon süreci ne zaman başlayacaktır?

3- Edirne’nin Türk havacılık tarihinde ilk uzun uçuşsun ve ilk yolcu hava taşımacılığının yapılması gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış olması neticesinde Edirne’de bulunan Eski Balon (Zeplin) Hangar Binası’nın aslına uygun olarak restorasyon işlemlerinin tamamlanıp Havacılık Müzesi’ne dönüştürülmesi için bir çalışmayı yapmayı düşünüyor musunuz?

4- TEM Edirne Karaağaç bağlantı yolu projesi köprü kavşak inşaatı kapmasında trafik adasında kalacak olan Esli Balon (Zeplin) Hangar Binası için bahse konu projede alternatif düşünülmüş müdür?”

CEVAPLAR 

Çakırlar’ın önergesinde sorulara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen cevaplar ise şu şekilde: 

“1- Grup Koruması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli Edirne Eski Balon (Zeplin) Hangar Binası’nın bulunduğu taşınmaz Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup Karayolları Genel Müdürlüğü’ne tahsislidir. Tescilli taşınmazın özgün işlevinden uzaklaşmayacak şekilde yeniden yaşatılması kapsamında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projensin hazırlanması Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun muhtelif kararlarıyla talep edilmiş olup mevcut durumda söz konusu projeler tarafımıza iletilmemiştir. 

2-Eski Balon (Zeplin) Hangar Binası’nın Havacılık Müzesine dönüştürülmesine yönelik Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne herhangi bir talep iletilmemiştir. 

Korunma alanı belirlenen tescilli taşınmaza ulaşımı sağlayacak alternatif yol güzergahlarına ilişkin teklif Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nce anılan Kurul Müdürlüğüne sunulmuş, Koruma Bölge Kurulunca 25.10.2021 tarihli karar ile Balon Binasına ulaşımı sağlayacak alternatif güzergah projesi uygun bulunmuştur.”