MEHMET AYTAÇ

Çeliktuğ’un açıklaması şöyle: “Hasta Hakları günü, hasta ve hasta yakınlarının haklarının ve sorumluluklarının neler olduğuna dair bilgilendirmelerin yapıldığı, farkındalık yaratmak adına etkinliklerin düzenlendiği, bilgilendirme sunumları ve çalışmaları gerçekleştirildiği bir gündür. Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Sağlıklı olma hakkı kişinin yaşamında sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine vurgu yaparken; hasta hakkı, kişinin sağlıklı olma durumunu yitirdiğinde, yani hasta olması "özel" durumunda bireysel haklarının gözetildiği, yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasına işaret eder. Haktan bahsedildiği yerde aslında sorumluluklardan da bahsetmek gerekir. Hasta haklarını bilmek, aldığımız sağlık hizmetini sürekli sorgulama, itiraz etme ve şikâyet edebilme hakkı demek değildir. Haklarımızı bilmek, sağlığımızla ilgili konularda bilinçli olma, hekimine güvenme, aldığı tedaviye harfiyen uyma, tavsiyeleri doğru bir şekilde uygulama ve kendi bedeninin ve sağlığının korunması konusunda dikkatli olma sorumluluğunu da kapsar. Haklarımızın ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak  Özel Keşan Hastanesi adına sağlıklı günler dilerim.”