BÜLENT SAYLAM

4.680.000,00 TL proje bedeli olarak belirlenen proje Başatlı Tar. ve Orman Ür. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirecek.

2023/2 (ER:3445883) ruhsat numaralı sahada jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması 70 hektarlık alanda her bir sondaj lokasyonu 2.000 m2 olacak şekilde 5 adet arama amaçlı sondaj kuyusu açılacak. Projenin teknik olmayan açıklamasında açılacak sondaj kuyularında en fazla 850 metre derinliğe kadar inilecek. Jeotermal kaynak arama ve araştırma çalışmaları, her bir sondaj kuyusu için ortalama iki ay olup tüm sondaj lokasyonlar göz önünde bulundurulduğunda 10 ayda tamamlanacak. 

Sondaj çalışması ile yeraltının jeolojik ve tektoniği hakkında bilimsel veriler, jeotermal akışkanın kimyasal ve fiziksel özellikleri tespit edilecek. Elde edilen sıcaklık, debi vb. değerlere göre çalışma alanının yakın çevresinde üretim kuyularının açılması planlanıyor.