Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği Meclisi tarafından Erikli’deki sorunların çözümü ile ilgili alınan karar Keşan Belediyesi’ne gönderilerek sorunların ortak şekilde çözümleneceği açıklandı.
Keşan Belediyesi’ne gönderilen meclis kararı şöyle:
“Anayasamız  43. Maddesinde “kıyılardan yararlanma” hakkına yer verilmiştir. Madde
uyarınca: “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu
kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada
öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre
derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.”
denilmiştir.
Kıyılardan yararlanma imkân ve şartları hakkında düzenlenmiş en kapsamlı kanun
ise 7121 sayılı Kıyı Kanunu’dur. Kıyı Kanunu’nun işbu yazı bakımından en önemli
hükmü Genel Esaslar Başlıklı 5. Maddesidir. İşbu maddede kıyıların mülkiyetinin
devlete ait olduğu, yararlanma bakımından ise herkesin eşit ve serbest olduğu;
kamu yararına öncelik verildiği ifade edilmiştir. Genel kuralın eşit ve serbest
yararlanma olması karşısında turistik faaliyetler ve ekonomik gerekçeler ile özel
işletmeler kıyıları işgal etmekte; plaj girişlerini ücrete tabi tutmakta, şezlong,
şemsiye, duş gibi çeşitli hizmetlerden istifade etmeyi mecbur kılmaktadır.
7121 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ilgili bendi uyarınca sahil şeritlerinde yapılacak
yapıların kıyıdan en az 50 metre uzakta olması gerekmektedir. Yaklaşma mesafesi
ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanların ise yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve
rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenebileceği hükmedilmiştir. 6. Madde ile
ise kıyıların herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olduğu tekrar
edilerek kıyılara yapı yapılmasının yasak olduğu; duvar, çit, parmaklık, tel örgü,
hendek, kazık ve benzeri engellerin oluşturulamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Erikli halkı olarak “Kıyılardan Yararlanma” hakkımızın teslim edilmesini talep
ediyoruz. Bu hakkımızın güvence altına alınabilmesinin önündeki yegane engel
sahillerimizde kamp yapmanın, çadır kurmanın ve konaklamanın meclis kararı ile
güvence altına alınmış olmasına rağmen şezlong, çardak ya da benzeri hak gaspları
ile ilgili bir belediye meclis kararı olmadığı iddiası ile zabıta ekiplerinin işlem
yapmamasıdır. Bugün gelinen noktada sadece işletmeler değil bundan cesaret alan
halk da sabit şemsiye ve şezlonglarla sahili işgal etmiş ve diğer sakinlerin hakkını
gasp etmektedir.
Eğer zabıta ekipleriniz haklı ve bu konuda işlem yapılmasının önündeki tek engel bir
meclis kararı ise sizi ve yönetiminizi aciliyetle bu kararı almaya, yok eğer bu konuda
ekiplerinizin bir bilgi eksikliği var ise ekiplerinizi bu konuda bilgilendirmeye davet
ediyoruz.
Erikli halkı olarak sahillerimizde eşit şekilde yararlanma hakkımızın güvenceye
alınmasını, sahillerde hizmet vermeye devam edecek işletmelerin kum içerisine
çektikleri kaçak elektrik hatlarının denetlenmesini ve ilgili cezai yaptırımların
uygulanmasını talep ediyoruz.
Gürültü günümüzde en çok karşılaşılan çevre kirliliklerinden biridir. Özellikle büyük
kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık
Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. Gürültünün
insan sağlığını ve rahatını bozduğu, olumsuz psikolojik etkiler yaptığı ve gürültünün
süreklilik arz etmesi durumunda psikolojik etkinin kalıcı olacağı bir gerçektir.
Araştırmalar gösteriyor ki, gürültü kirliliği, yılda 48.000 kalp hastalığı vakasına,
12.000 erken ölüme neden olmakta. 22 milyon bireyin gürültü kirliliğinden rahatsız
olduğu ve 6,5 milyon kişinin kronik uyku bozukluğu yaşadığını tahmin edilmekte.
Uçak gürültüsü nedeniyle okul çağındaki 12.500 çocuğun okulda okuma bozukluğu
yaşadığı belirtilmekte.
Elbette, gürültü kirliliğine kıyasla, diğer kirlikler kaynaklı erken ölümler çok daha
fazla olsa da gürültünün yaşam kalitesi ve ruh sağlığı üzerinde daha büyük bir
negatif etkisi olduğu görülmekte.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bazı bulgularına göre, insan yaşamını etkileyen
çevresel faktörler arasında hava kirliliğinin ardından ikinci sırada gürültü kirliliği
gelmekte.
Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri:
1 - Fiziksel Etkileri: Sürekli ya da geçici işitme bozuklukları.
2 - Fizyolojik Etkileri: kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks, kan basıncının artması,
dolaşım bozukluğu, solunumda hızlanma.
3 - Psikolojik Etkileri: Stres, panik atak, davranış bozukluğu, aşırı sinirlilik.
4 - Performans Etkileri: Konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması, İş
veriminin düşmesi.
Kısaca gürültü kirliliğinin insan sağlığına zararları şöyle sıralanabilir;
• Geçici ve kalıcı duyma bozuklukları
• Davranış problemleri, aşırı sinirlilik, stres, uyku düzeni bozuklukları
• Çalışma veriminin düşmesi, hareketlerde ağırlaşma, konsantrasyon bozuklukları
• Kan basıncının artması, solunum sisteminin etkilenmesi, dolaşım sistemi
bozuklukları, kalp ritminde değişimler, ani refleks gösterme.
Kentimizde daha önce yaptığımız uyarılara kulak tıkanmış, “Sözde” gelişme uğruna
burada yaşayan emekli, yaşlı, hasta insanlarımız yok sayılarak, şikayetleri
duymazdan gelinmiş ve gerekli önlemler alınmamıştır.
Jandarma ekipleri ile yaptığımız görüşmelerde, ellerinde herhangi bir ses ölçüm
cihazı olmadığı gibi yetkilerinin de kısıtlı olduğu bilgisi bizimle paylaşıldı. Erikli Çevre
ve Güç Birliği Derneği olarak gerekirse bu yöndeki eksikleri gidermek adına gerekli
katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu da bilmenizi isteriz. Ortada sadece gerekli
ekipman eksikliği ile çözülemeyen bir husus varsa eğer Erikli Çevre ve Güç Birliği
Derneği olarak biz de elimizi taşın altına koyar ve bu eksikliklerin hızla çözümü için
gerekli maddi kaynağı da finanse ederiz.
Sayın başkan, yönetiminizden beklentimiz yukarıda bahsettiğimiz sorunlara, hızlı,
adil ve sürdürülebilir çözümler üretmek için acil olarak bir meclis kararı almanızdır.
Erikli’nin daha önceki yönetim döneminde gördüğü zararı gidermeyecek, yaşayan
bizlerin kalbindeki yaraları iyileştirmeyecek olsa da bu iki husus hızla
çözümlenebilecek ve burada yaşayan Erikli halkının sağlıklı ve huzurlu bir sezon
geçirmesine, ailesi ile ağız tadı ile konforlu vakit geçirmesine büyük katkı
sağlayacaktır. Erikli’nin daha büyük ve acil sorunları olsa da bu saydığımız iki konu,
tek bir meclis kararı ve uygulama kararlılığı ile çözülebilecek hususlardır.
Sayın  başkan, sizi ve yönetiminizi ilgili mevzuatların katı bir şekilde uygulanması için
göreve davet ediyoruz. Sizden önceki yönetimin göz yumduğu, ön ayak olduğu ve
hatta gurur duyduğu tüm olumsuzlukları düzeltme kudreti elinizdedir çünkü
yaşayan bizler yani Erikli halkı bu konudaki olumsuzlukların giderilmesi adına
elimizden gelen tüm gayreti -daha önce de olduğu gibi- göstermeye hazırız. Sizden
önceki yönetim döneminde kulak tıkanan bütün çağrılarımızı, duymazdan gelinen
tüm şikayetlerimizi beraberce çözebiliriz.”

Erhan Başaran, su kesintileriyle ilgili bilgilendirme yaptı Erhan Başaran, su kesintileriyle ilgili bilgilendirme yaptı


 

Muhabir: ERDOĞAN DEMİR