ERDOĞAN DEMİR

Sazlıdere’de yapılan FSRU Limanı’na ilk geminin gelmesinin ardından görüşlerini aldığımız AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, limanın Trakya’da önem arz eden bir yatırım olduğunu belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi: “Saros FSRU Projesi ülkemizin doğal gaza dayalı enerji tüketiminin ve konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu Trakya’da doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek, yeni bir giriş noktası oluşturulacaktır. Proje Trakya bölgesinin enerji arz güvenliğinin sağlanması için büyük önem arz etmektedir. Saros FSRU Projesinin yapımının tamamlanmasıyla ülkemizin öncelikle Balkanlar ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek, bölgemizi gaz iletimi ve ticareti merkezi olma haline getirecektir. 

FSRU Projesi de bütün süreçleri itibarı ile çevreye duyarlı, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütülmüş, gerekli bütün izinler alınmış, sosyo-ekonomik fayda, ulusal ve uluslararası mevzuat ile ilgili standartlar gözetilmiş, koruma bölgeleri, sit alanları, tabiat varlıkları, göletler, tarım alanları, diri fay hatları, sismik aktivite, orman alanları, flora-fauna analizleri, arkeolojik ve ekolojik veriler, özel geçişler, turizm alanları dikkate alınarak hayata geçirilmiştir.

Bir yandan doğayı ve çevreyi korurken, diğer yanda da vatandaşlarımıza hizmet etmeye, bugün tüm vatandaşlarımızın talep ettiği doğal gazı vatandaşlarımıza ulaştırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Doğal gaz tüketimine geçilmesi ile Keşan ilçemizin hava kalitesindeki iyileşmeyi hepimiz biliyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Saros Körfezi’nin haritada yerini gösteremeyen HDP vekilleri ile provakasyon yapanlara müsaade etmesinler.”