Çok çekti bu halk haysiyet yoksunu siyasetten, dua edelim de daha da çok çekmesin! Dua edelim ama kul da bu haysiyet yoksunu siyasete dur diyebilecek aklını kullansın.

Önce duamızı edelim sonra aklımızla ‘haysiyet yoksunu siyaset’i kovalım hayatımızdan!

Allah bizi, haysiyet yoksunu siyasetten korusun. 

Allah bizi, insan onurunu koruma, adaleti sağlama ve toplumun refahını artırma gibi yüksek idealleri olmayan haysiyet yoksunu siyasetten korusun!

Allah bizi, seçmenlerine karşı verdiği sözleri tutmaktan kaçınan, kamusal kaynakları kişisel çıkarları için kullanan haysiyet yoksunu siyasetten korusun!

Allah bizi, rakiplerini karalamak, iftira atmak gibi düşmanca taktiklere başvuran haysiyet yoksunu siyasetten korusun!

Allah bizi, halkın gerçek sorunlarına çözüm üretmek yerine, birbirlerini suçlamakla meşgul olan haysiyet yoksunu siyasetten korusun!

Allah bizi, toplumun ortak iyiliğinden ziyade, kendi koltuklarını ve iktidarlarını korumak için her şeyi göze alan haysiyet yoksunu siyasetten korusun!

Allah bizi, kamuoyuyla oynayan, popülist söylemlerle gerçekleri göz ardı eden ve demokratik değerlere zarar veren haysiyet yoksunu siyasetten korusun!

Amin!