ERDOĞAN DEMİR

Keşan Kaymakamlığı ile Keşan’da kurumlar, STK’lar ve yerel basın işbirliği içinde gerçekleştirilecek çalıştay sabah saat 10.30’da Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda başlayıp 17.30’da sona erecek.

1. Oturum-10.30-11.15 arası

Moderatör Doç.Dr. Serhat Hüseyin

Konuşmacılar ve konuları:

‘’ Marmara ve Ege Bölgesi depremleri, dünü bugünü ve yarını’’

Prof Dr. Tolga BEKLER ( Jeofizik Mühendisi )

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Deprem Araştırma Uyg.  ve Araştırma Merk. Müdürü

‘’Marmara Bölgesi ve yakın çevresinin aktif fayları ve depremselliği’’

Prof Dr. Süha ÖZDEN

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji  Mühendisliği Öğretim Üyesi

2.  Oturum- 11.20-12.30 arası

Moderatör: Dr. Özdemir AKBAL

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokul Müdür Yardımcısı

‘’Depremlere Medikal Yaklaşım: CRUSH SENDROMU

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi GÜREL

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı

‘’Afetlerde Toplumsal Dayanıklılığın Değerlendirilmesi

Doç Dr. Tülay DEMİRALAY

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğr. Üyesi 

‘’Deprem Sonrası Yaşam Alanlarındaki Tehlikeler’’

Dr. Öğr. Üyesİ Aylin YILMAZ ÇETİNKAYA

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğr. Üyesi 

‘’Afetlerde Yaşlı Sağlığı ‘’

Dr. Öğr. Üyesi Dilek DORUK KONDAKÇI

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğr. Üyesi 

‘’Kamu Politikaları ve Dış Politika İlişkileri Bağlamında Afetlerde Reaksiyon’’

Dr. Özdemir AKBAL

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

3. Oturum-13.10-14.10 arası

Moderatör: Prof Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

‘’Afet Dönemlerinde Kriz İletişimi Yönetimi’’

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

‘’Afet Süreci  ve Sonrasında Dezenformasyon’’

Dr. Öğr. Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı

‘’Afet Sürecinde Sosyal Medya İle İletişim’’

Dr. Öğr. Üyesi Olgun Irmak ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATAGAN

Keşan Yusuf Çapraz  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dış Ticaret,Gümrükleme,Yönetim Organizasyon 

‘’Afet Sürecinde Lojistik’’

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIRLAR

Keşan Yusuf Çapraz  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü

‘’Deprem ve Çocuk’’

Öğr. Gör. Sümeyra KAPSIZ

Trakya Üni. Keşan MYO Öğretim Elemanı

4. Oturum-14.15-15.15

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi  Fehmi Volkan AKYÖN

‘’Afet Öncesi ve Sonrasında Toplumsal Bilincin Aktarılması Yöntemleri’’

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü

‘’Dezavantajlı Gruplarda Afetlere Hazırlık’’

Dr. Sevda VURUR

ÇOMÜ Çanakkale Sağlık Birimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

‘’Deprem Yaşamış Bireylerin Deprem Hakkında Geliştirdiği Metaforlar’’

Dr. Öğr. Serkan ÖZDEN

ÇOMÜ Çanakkale Sağlık Birimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

‘’Arama Kurtarma Ekiplerinin Fiziksel ve Psikolojik İhtiyaçlarının Tespiti ve Önerileri’’

Öğr. Gör. Dr. Deniz ÜNVER

ÇOMÜ Çanakkale Sağlık Birimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

‘’Afetlerde Koordinasyonu Sağlamada Bir Model Önerisi’’

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Volkan AKYÖN

ÇOMÜ Çanakkale Sağlık Birimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başkanı

5. Oturum-15.20-16.20

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Feyza BEKLER 

‘’Arama Kurtarma ve Afad Çalışmaları’’

Ufuk HUNİ/ AFAD Yönetimi Başkanlığı

‘’ Kentsel Arama Kurtarma ve Gönüllülük’’

Hüseyin Deniz ER/ NESAR Derneği Genel Başkanı

‘’Afet Öncesi ve Sonrası Gönüllülük Bilinci’’

Gökhan YUMUŞAK/ KEDAK Derneği Başkanı

‘’ Afet Farkındalığı ve Gönüllüler’’

Dr. Öğr. Üyesi Feyza ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

‘’Arama Kurtarmada Yaşanan Tecrübeler

Öğr. Gör Merve UYGUN

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

6. Oturum-16.25-17.30

Moderatör: Oya SAÇAR (Jeoloji Mühendisi)

‘’1999 Depremi Öncesi ve Sonrası Keşan’da Yapıların Durumu’’

Ali ÜNAL

Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı& İmar ve Şehircilik Müdürü

‘’Keşan’da Riskli Yapıların Analizi Kentsel Dönüşüm ve Güçlendirme’’

Ömer Faruk TURGUT

İnşaat Mühendisi