HABER MERKEZİ

Keşan Belediye Meclis Salonu’nda, saat 15.00’te başlayacak olan toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şu şekilde:
1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 15.11.2022 gün ve 35159 sayılı yazısına istinaden Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Belediyemiz ödül almaya hak kazanmıştır. "Doğayla Özdeş Üreten Çocuklar Projesi" için 500.000,00 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) maddi hibe destek verilecektir. Ödülün teslim alınabilmesi için taahhütname, protokol düzenleme, imzalama hususlarında Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesinin Meclisçe görüşülmesidir.
2- Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 30.11.2022 gün ve 36036 sayılı yazısına istinaden İbrahim ATLI isimli vatandaşımız tarafından herhangi bir şart gözetmeksizin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Benelli marka 2022 model 2 (iki) adet motosiklet hibe edilmek istendiği bildirilmiştir. Bahse konu marka ve model, ruhsat bilgileri belirtilmiş 2 (iki) adet motosiklet hibesinin Belediyemiz hizmetlerinde kullanımı için kabulü hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
3- Belediyemizin üyesi olduğu Trakya Belediyeler Birliği’nden üyeliğimizin sona erdirilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
4- Belediyemizin Ocak 2022 ayı Meclis toplantısında 2022-08 sayılı Meclis kararımız ile İlçemiz mahalle muhtarlıklarının doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet giderleri hizmetlerine ilişkin fatura bedellerinin aylık 400 TL (Dörtyüz Türk Lirası)‘ ye kadar olan tutarını Belediyemiz tarafından karşılamaktayız. Ancak mahalle muhtarlıklarımızdan gelen 18.11.2022 tarihli dilekçe ile bu rakamın çok yetersiz kaldığını ve arttırılmasını talep ettiklerinden 2022-08 sayılı kararın güncellenmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
5- S.S.129 No.lu Paşayiğitliler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin ulaşım ücret tarifelerinin güncellenmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.
6- Keşan Ticaret Borsası’nın 01.12.2022 gün ve 169 sayılı yazısı ile Ticaret Borsası tarafından işletilen ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Büyük Cami Mahallesi, 1599 ada, 1 numaralı parselin Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Borsası) olan fonksiyonuna ilişkin plan değişikliği yapılması talebinin Meclisçe görüşülmesidir.
7- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yazısı ile Aşağı Zaferiye Mahallesi, 314 ada, mülkiyeti TOKİ adına devir olan 6-7-8 numaralı parsellere ilişkin plan değişikliği teklifinin Meclisçe görüşülmesidir.
8- İlçemiz Büyük Cami Mahallesi, 493 adada imar yolu aksının değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
9- 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Yunanistan ve Balkan ülkelerindeki Belediyeler ile kardeş belediyeciliği arttırmak, sınır ötesi işbirliği projeleri geliştirmek adına ziyaretlere gitmek için görevlendirilecek olan Belediye Meclis Üyesi Sayın Tarık Uysal, Sayın Mehmet Selim Aras, Sayın Müslim Çekiç, Sayın Barbaros Tokgöz, Sayın Ferudun Tümer, Sayın Banu Saygı, Sayın Süleyman Gürsel Paçaman, Sayın Abdi Kıyakoğlu, Sayın Erhan Engin, Sayın Mithat Bulut için Hizmet Damgalı Pasaport çıkartılması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
10- İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesinde uzun yıllar muhtar olarak hizmet vermiş, soy isimleri Şavluk ve Şilit, iki ayrı sokağa verilmiştir. Bahse konu sokak isimlerinin Muhtar Mehmet Şavluk ve Muhtar Sami Şilit olarak değiştirilmesi talebi ile İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesinde uzun yıllar muhtar olarak hizmet vermiş, birçok sivil toplum kuruluşunda görev almış, ilk muhtarlarımızdan olan Veli Dugulu ve Hüseyin Filiz isimlerinin Yukarı Zaferiye Mahallesinde, Edirne ili İpsala İlçesi Esetçe Beldesinde 02/12/2020 tarihinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Ecz. Merhum Fikret Atılgan’ın isminin yaşatılması için, uygun görülecek bir caddeye sokağa verilmesi taleplerinin Meclisçe görüşülmesidir.
11-İlçemiz İspat Cami Mahallesi Beğendik Caddesi Mine Sokak’taki (Mine sokak) isminin, mahalleye ve Keşan’ a tarım kuruluşlarının getirilmesi, faaliyete geçirilmesi konusunda hizmetleri geçen merhum Muhtar Aslan Sokağı olarak değiştirilmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.
12-Belediyemizce 2023 yılında uygulanacak Vergi, Harç ve Ücret Tarifelerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek  karara bağlanmasıdır.
13-Belediyemiz 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. Maddesi uyarınca Belediye Meclisine bilgi verilmesidir.
14-Dilek ve Temenniler.