BÜLENT SAYLAM

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2022 yılı Faaliyet Giderinin 515.301.077,09 TL, Faaliyet Gelirinin ise 291.480.240,70 TL olduğu ve aradaki farkın 223.820.836,39 TL Faaliyet Zararı olarak gerçekleştiği kaydedildi. 

Sayıştay Başkanlığı’nın Mali Yapı ile ilgili bölümde şu görüşlere yer verildi:

YIL İÇİNDE BÜTÇE GİDERİ 338,5 MİLYON TL

Keşan Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesi ile 276.090.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup önceki yıldan devreden 15.087.465,49 TL yıl içinde eklenen ödenekle birlikte 2022 yılı ödenek toplamı 474.647.560,49 TL olmuştur. Yıl içinde 338.567.169,56 TL bütçe gideri yapılmış, 89.500.543,28 TL ödenek iptal edilmiş, kalan 46.579.869,84 TL ödenek ise 2023 yılına devretmiştir. 

Keşan Belediyesinin 2022 yılı Bütçesi “(A) Ödenek Cetvelinde” 459.560.095,00 TL ödenek, “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde ise 421.560.095,00 TL gelir tahmini öngörülmüş olup gider bütçesindeki ödenek toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı arasındaki fark, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelindeki borçlanma, borç ödemeleri ve likidite amaçlı banka hesabında tutulan nakit karşılığı ile gösterilen 38.000.000,00 TL ile giderilmiş olup bütçe denkliği sağlanmıştır. 

2022 YILI NET BÜTÇE GELİRİ %64,20 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Buna göre 2022 yılında net bütçe geliri %64,20 seviyesinde gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri (%97,77) ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (%71,28) beklenenin altında, sermaye gelirleri (%40,25) ile alınan bağış ve yardımlar (%10,35) ise beklenenin çok altında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, diğer gelirler (%108,86) beklenenin üstünde gerçekleşmiştir. 

2022 YILI BÜTÇE GİDERİ %73,67 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Keşan esnafından kredi faizlerindeki artışa tepki Keşan esnafından kredi faizlerindeki artışa tepki

Buna göre 2022 yılında bütçe giderleri %73,67 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faiz Giderleri %115,41 ve Cari Transferler gider kalemi %102,08 ile beklenenin üstünde gerçekleşirken, diğer gider kalemleri beklenenin altında gerçekleşmiştir.  Belediyenin bütçe gelirler ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık seyri ve 2021 yılının 2020 yılına, 2022 yılının 2021 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

GELİR ARTIŞI BÜYÜK ORANDA VERGİ VE MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLARININ ARTMASINDAN OLDU

Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2022 yılında gelirler bir önceki yıla göre 93.671.828,59 TL’lik (%52,93) artış göstermiştir. Bu çerçevede; sermaye gelirlerinde 2.322.765,93 TL (%53,30) azalış olmasına rağmen; vergi gelirlerinde 12.471.988,61 TL (%82,04), Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 9.956.979,57 TL (%17,75) Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirlerinde 5.801.833,35 TL (%60,15) ve diğer gelirlerde 68.003.321,71 TL (%74,04) tutarlarındaki artışlar toplam artış üzerinde belirleyici olmuştur. Artışın büyük oranda vergi gelirleri ve merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylarının artmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

MAL VE HİZMET GİDERLERİ %119,60 ARTTI

Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2022 yılında 2021 yılına göre 115.337.003,32 TL (%51,67) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2022 yılında personel giderlerinin 51.165.491,18 TL seviyesinde gerçekleştiği ve %39,13 oranında arttığı, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin 8.139.151,21 TL seviyesinde gerçekleştiği ve %42,03 oranında arttığı görülmektedir. Personel harcaması niteliğindeki giderlerin artışı personel maaşlarına yapılan ücret artışlarından kaynaklanmıştır. Mal alım ve hizmet giderlerinde 104.637.772,88 TL’lik (119,60), faiz giderlerinde 3.236.352,91 TL’lik (%52,02) ve cari transferlerde 2.447.010,55 TL’lik (47,38) bir artış olmuş, buna karşın sermaye giderlerinde 11.781.541,01 TL’lik (%14,39) 223.820.836,39 TL azalış olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinde yaşanan artışın sebebi, yıl içerisinde maliyet fiyatlarında yaşanan artışlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

FAALİYET ZARARI 223.820.836,39 TL

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2022 yılı Faaliyet Gideri 515.301.077,09 TL, Faaliyet Geliri 291.480.240,70 TL olup Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu ise 223.820.836,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

KEŞAN BELEDİYESİ'NİN MALİ TABLOLARI

Editör: BÜLENT SAYLAM