BÜLENT SAYLAM

7-8-9-10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde yayımlanan duyurularda yer alan yenilenebilir projelerin bedeli ise 8.166.625.049,35 TL. 5 projenin 2’si İpsala GES (Güneş Enerji Santrali), 1’i Keşan RES (Rüzgar Enerji Santrali), 1’i Çandır (Enez) RES, 1’i de Enez ve Keşan Sınırları içinde kalan RES projesi olarak duyuruldu.

Hacıköy 2 Depolamalı Güneş Enerji Santrali

7 Ağustos 2023 tarihinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci başlayan ilk proje, İpsala Hacıköy’de kurulacak olan Hacıköy 2 Depolamalı GES’in Proje bedeli 327.400.000 TL. Bu santral, 35 MWm kurulu güce ve 27 MWe net üretim kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, 27 MWh depolama kurulu gücüne sahip bir elektrik depolama tesisi de içerecek. Bu proje için 50 hektarlık bir alan tahsis edilecek.

Proje sahası, İpsala ilçe merkezine 8,7 km mesafede kurulacak. En yakın yerleşimler, proje alanının kuş uçuşu 4,41 km güneybatısında yer alan Hıdır Köyü, 4,43 km kuzeydoğusunda yer alan Hacıköy Köyü, 4,50 km güneyinde yer alan Korucu Köyü, 4,66 km batısında yer alan

Turpçular Köyü ve 5,27 km doğusunda yer alan Beğendik Köyü olacak. Projenin inşaat süresinin 18 ay sürmesi ve inşaat montaj aşamalarında 25 kişinin çalışması planlanıyor.  GES’in ekonomik ömrünün 49 yıl olacağı öngörülmekte ve işletme aşamasında 8 kişinin çalışması planlanmakta.

Şahin Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali

8 Ağustos 2023 tarihinde ÇED süreci başlayan ikinci proje olan Depolamalı RES projesi Malkara’nın, Demircili, Hemit, Kürtüllü, Şahin, Dolu Mahalleleri; Keşan’ın Karacaali, Maltepe, Çobançeşmesi Altıntaş köy sınırları içinde yapılması planlanıyor. Depolamalı RS projesinin proje bedeli ise 3.250.000.000 TL. Bu santral, 46 adet rüzgar türbini ile 250 MWm kurulu güce ve 250 MWe net üretim kapasitesine sahip olacak. Bunun yanında, eşit miktarda depolama kurulu gücü ve elektrik depolama tesisi de barındıracak.

Projede arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları kapsamında 50 kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 4 işletme personeli, 1 müdür, 7 güvenlik ve 2 bakım elemanı olmak üzere toplam 14 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Bununla birlikte işletme aşamasında tesiste, işletme müdürü dışında vardiyalı sistemle çalışacağından, aynı anda en çok 6 kişi bulunacak. Projenin ekonomik ömrünün 49 yıl olacağı belirtilirken gerekli modernizasyon yapılarak ömrünün uzatılabileceği bilgisi de veriliyor.

Çandır Rüzgâr Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi

9 Ağustos 2023 tarihinde ÇED süreci başlayan üçüncü proje ise Enez’in Çandır Köyü’nde yer alan Çandır  RES ve Elektrik Depolama Tesisi. Tesisin proje bedeli 546.000.000,00 TL. Bu proje, 42 MWm kurulu güce ve 42 MWe net üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste yılda toplam 168.000.000 kWh/yıl elektrik

üretimi planlanıyor..

Projenin inşaat aşamasında 70, işletme aşamasında ise 10 personelin çalışması planlanıyor. İnşaat ve işletme aşamalarında çalışanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için 1 adet idari bina oluşturulması planlanmakta ve idari bina kapsamında; teknik ve sosyal altyapı binaları bulunacak. İşletme aşamasında yılda 365 gün, günde 24 saat çalışılacaktır. İşletme faaliyetleri sırasında 10 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Söz konusu projenin işletme ömrü 49 yıl olarak planlanıyor.

Edirne (Keşan-Enez) RES

10 Ağustos 2023 tarihinde İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu)’nin görüşeceği dördüncü proje, Edirne RES’in proje bedeli ise1.827.348.000, 00 TL. Proje kapsamında, 295 MWm kurulu güce ve 295 MWe net üretim kapasitesine sahip olan 59 türbin yılda 1.032.500.000 kWh elektrik enerjisi üretecek. Proje Enez’in Kocaali;  Keşan’ın Yayla, Çelebi, Koruklu, Şabanmera, Suluca ve Erikli Köylerinde yer alacak.

Projenin arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları 26 ay, türbin montaj ve kurulum işlemleri ise 10 ay sürecek olup toplam inşaat ve montaj sürecinin 28 ayda (montaj çalışmalarına arazi hazırlık ve inşaat dönemi içerisinde başlanılacak) tamamlanması planlanıyor. Projenin ekonomik ömrünün ise 49 yıl olacağı öngörülüyor. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında azami 80 kişinin, işletme aşamasında ise 22 kişinin çalışacağı öngörülüyor.

Korucuköy Güneş Enerji Santrali ve Enerji Depolama Tesisi

11 Ağustos 2023 tarihinde ÇED süreci başlayan beşinci ve son proje, İpsala Korucuköy'de hayata geçirilecek olan Korucuköy Güneş Enerji Santrali (GES) ve Enerji Depolama Tesisi. Bu tesisin proje bedeli ise 2.215.877.049,35 TL. Bu proje, 83,75 MWm kurulu güce ve 67 MWe net üretim kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, 67 MWe depolama kurulu gücüne ve 67 MWh elektrik depolama tesisine de sahip olacak. Proje kapsamında yılda toplam maksimum elektrik enerjisi üretimi 155.000.000 kWh/yıl olacak. Bu proje için ayrılan alan ise 77,5 hektar.

Proje kapsamında inşaat süresinin 12 ay sürmesi planlanmakta olup inşaat süresi boyunca tek vardiyada 80 personelin çalışması ve projenin işletme aşamasında ise tek vardiyada 5 personelin çalışması planlanıyor.

Projenin önlisans süresinin 36 ay olmak üzere proje ömrü üretim lisasında belirtilecek yıl ile sınırlı olacak. Ancak ekonomik ömrü 25 yıl öngörülüyor.