ERDOĞAN DEMİR

Sevim Yenice Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Farkındalık Seminerine ortaokul öğrencileri katıldı. Seminer kapsamında mesleki eğitim ve mesleki alanları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak meslek edinme, mesleki eğitim ve meslek liselerinin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve farkındalık yaratılması için ortaokul öğrencilerine seminer düzenlenerek, bilinçlendirildi.

Rehberlik Öğretmeni Arzu Ölçer tarafından “Ülkemizde ve Keşan’daki Mesleki Eğitim” hakkında sunumunu yaptı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yer alan bölümler, yapılan faaliyetler ve işleyişlerdem bahsetti. İlave olarak Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili yapılan projeler, bölgedeki faaliyetleri ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Ardından Keşan TSO Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, Keşan TSO önderliğinde yürütülen Avrupa Birliği hibesi ile desteklenen Trakya Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi Projesi’ni ortaokul öğrencilerine tanıttı. Proje kapsamında Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Eğitimleri ile ilgili yapılan faaliyetler, eğitimler, toplantılar ve seminerler hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Keşan TSO Avrupa Birliği Proje Sorumlusu Göksu Yıldız tarafından Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmalığı sunumu yapıldı. 

Sunum kapsamında Göksu Yıldız meslek seçimi yaparken mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığının öneminden, avantajlarından bahsetti. Dünya’da ve Türkiye’de en çok tercih edilen meslekler ve geleceğin meslekleri ile ilgili yapılan araştırmalar ve raporlar üzerinden öğrencilere bilgiler aktardı.

Son olarak Keşan TSO Üyesi Bora Yazılım firma sahibi Burak Bora Çetin tarafından mesleki eğitim hayatı, mesleki tecrübeleri, mesleki kariyeri ve Keşan bölgesi ile ilgili sektörde ihtiyaç duyulan iş alanları ile ilgili bilgi aktardı. 

Yazılım sektörünün Dünya’da, Türkiye’de ve bölgemizdeki gelişimi, potansiyel ilerlemesi ve öğrencilerin bu meslek ile ilgili neler yapması gerektiği hakkında tecrübelerini aktardı. Yazılımın hayatımızın her anında yer aldığını ve gün geçtikçe daha da fazla yer alarak devam ettiğini vurgulayarak, öğrenciler için en iyi gelecek planları, hedefleri ve vizyonları içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizerek konuşmalarını tamamladı. Mesleki Eğitim Farkındalık Semineri kapsamında yapılan sunumlar ve bilgiler doğrultusunda ortaokul öğrencilerinden soru, öneri ve görüşler alındı.

Trakya bölgesinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sorununa çözüm olarak geliştirilen Trakya Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi Projesi için birden fazla toplantı, seminer ve konferans planlamıştır. 

Mesleki Eğitim Farkındalık Semineri de bu kapsamda yapılmaktadır. Düzenlenen farkındalık seminerleri ile birlikte lise eğitimi alacak ortaokul öğrencileri mesleki eğitimde farkındalık yaratılarak meslek liseleri hakkında bilinçlendirilecektir. Meslek edinme, mesleki eğitim ve meslek liseleri özendirilerek, teşvik edilerek mesleki eğitime talep artacak, ülkede ve bölgedeki nitelikli eleman ihtiyacına çözüm aranacaktır.