ERDOĞAN DEMİR

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, saat 15.00’te başladı. 

Toplantıda Meclis üyeleri; Coşkun Lofçalı, Barbaros Tokgöz, Mithat Bulut ve Volkan Erkan mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı. 

Toplantıda ilk olarak; “İlçemiz Kumdere mevkii ilave açılan içme suyu kuyuları ile mevcut su deposu arası içme suyu bağlantı hattı yapım işi kapsamında; 01.06.2023 tarih ve 2023/110 sayılı Meclis kararımız ile kabul edilen 33.000.000,00 TL (Otuzüçmilyon TL)  krediye ilave olarak, 21.07.2023 tarihinde 35.227.000,00 TL+KDV ile ihale edildiği ve akabinde yapım işi ile ilgili meydana gelebilecek olası iş artışları da dahil edildiğinde, su kuyuları bağlantı hattı yapım işinin tamamlanması için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’ den 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyon TL) ek kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.” maddesi ele alındı.

“KUMDUREDE’Kİ İLAVE KUYULARIMIZI AÇTIKTAN SONRA YERALTI SULARINDAN FAYDALANACAĞIZ”

Madde ile ilgili bilgi veren Helvacıoğlu; Keşan’ın 45-50 günlük suyunun kaldığını belirterek, “Sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Suyun tasarruflu kullanılması noktasında denetimlere başladık. Kalan suyumuzu 3,5-4 ay yettirmek için çaba sarf ediyoruz. Kumdurede’ki ilave kuyularımızı açtıktan sonra yeraltı sularından faydalanacağız. Çokal Barajı’ndan su istedik ve aldık. Ancak Malkara projesi üzerinden gelecek. Burada da ihale hazırlıkları devam ediyor. Hızlı bir şekilde Kumdere’den su getirmeliyiz. Suyu parayla satın alamayacağımız bir dönem geliyor. Bu sebeple yapım işi ile ilgili meydana gelebilecek olası iş artışları da dahil edildiğinde, su kuyuları bağlantı hattı yapım işinin tamamlanması için15 milyon ek kredi ihtiyacı olacağı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edildi. Projemizle ilgili yer tespitini yaptık. 90 günde projeyi hedefliyoruz. Enerji maliyetimiz çok artacak. Türkiye’nin en maliyetli suyunu kullanacağız.” dedi. 

Grup sözcülerinin görüş bildirmesinin ardından yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi. 

Daha sonra görüşülen; Keşan Belediyesi’nde görev yapan ve emekliliğe sevk edilen 6 kadrolu işçinin kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankası veya özel bankalardan 3 milyon 77 bin 702,72 TL kredi kullanılması ve İller Bankası’ndan anapara ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususlarıoy birliği ile kabul edildi. 

“DOKUZDERE BÖLGESİNDE UYGULAYACAĞIMIZ PROJEMİZİN TUTARI YAKLAŞIK 377 BİN AVRO”

Meclis toplantısı “Belediyemizin, Bulgaristan Yambol İli Elhovo İlçe Belediyesi liderliğinde,  Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bulgaristan Burgas İlinde faaliyet gösteren ‘Yeşil Istranca’ Derneği ortaklığında,  ‘İki Deniz Arasında Sürdürülebilir Turizm İçin Doğanın Önemini Birlikte Gösteriyoruz (TogetherWeRevealtheGreatness of Nature forSustainableTourismBetweenTwoSeas)’ adlı projenin, INTERREG - IPA Bulgaristan - Türkiye  2021-2027 Sınır ötesi İşbirliği Programı’na sunulan projesinin fikir önerisi onaylandıktan ve ikinci tam başvuru aşamasına geçtikten sonra;Belediyemizin Elhovo Belediyesi, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve ‘Yeşil Istranca Derneği’ ile ortak olarak proje tam başvurusunun yapılması,Tahsisi Belediyemize ait olan Dokuzdere mesire yerinde proje dahilinde düzenleme yapılması,Proje bitiminden itibaren, proje kapsamında temin edilen ekipman, malzeme ve yapıların en az 5 yıllığına bedelsiz kullanılması, başka hiçbir amaçla kullanılmaması,Projenin hazırlanması ve gerekli tüm yazışmaların yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun” görüşülmesiyle sürdü. 

Madde hakkında bilgilendirmede bulunan Helvacıoğlu, “Söz konusu AB Projemizde Elhovo Belediyesi, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve ‘Yeşil Istranca Derneği’ ile paydaşız. INTERREG- IPA Bulgaristan - Türkiye  2021-2027 Sınır ötesi İşbirliği Programı’na katıldık. Ortak olduğumuz program kapsamında Dokuzdere bölgemizde bir proje hayata geçireceğiz. Bölgeyi etüt ettik; elektrik getirilmesi, sosyal alanların geliştirilmesi, yolu yordamı derken biraz uzun süren bir süreç. Daha önce belediyemizin Macera Parkı’nda bir başarı hikayesi var. AB Projemizin bütçesi toplam 1 milyon Avro. Bizim Dokuzdere bölgesinde uygulayacağımız projemizin tutarı yaklaşık 377 bin Avro. Dokuzdere’de; ahşap giriş iskelesi, tuvaletler, kapalı eğitim alanı, doğa okulu, çok amaçlı kapalı alan, yerel satış birimleri, piknik üniteleri, oyun parkları, seyir terası, kamelyalar, karavan alanıyla çok güzel bir yer.” şeklinde konuştu. 

Daha sonra yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

“KEŞAN VE BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”

Meclis toplantısının devamında; “Belediyemiz liderliğinde,  Bulgaristan Burgas İli İtfaye İl Müdürlüğü, Yunanistan Soufli Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, “Doğal ve/veya insan kaynaklı felaketlerde risk önleme, koordinasyon ve yönetim için ulusötesi paydaşların ortak eylemleri (Jointactionpillars of transnationalstakeholdersfor risk prevention, coordinationandmanagement in theevent of naturaland/orman-madedisasters)” adlı projenin, Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı’na sunulan projesinin onaylanması durumunda;Belediyemiz,  Bulgaristan Burgas İli İtfaiye İl Müdürlüğü, Yunanistan Soufli Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortak olarak projenin yönetilmesi, Proje bitiminden itibaren, proje kapsamında temin edilen ekipman ve malzemelerin en az 5 yıllığına bedelsiz kullanılması, başka hiçbir amaçla kullanılmaması,Projenin onaylanması durumunda gerekli tüm yazışmaların yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususu” görüşüldü. 

Madde ile ilgili bilgilendiren Helvacıoğlu, 6 Şubat tarihinde büyük bir deprem yaşadık, “Hızlı bir şekilde Afet Müdürlüğü oluşturduk. Bir bina tahsis ediyoruz. Buranın içini doldurmamız lazım. Biz de liderlik ederek paydaşlarımızla AB’ye proje sunduk. Projenin içerisinde araç, araç gereçler ve tüm eğitimler var. Projenin bedeli 1 milyon 666 bin Avro. Keşan ayağı ise 465 bin Avro. Keşan ve bölgesi için önemli bir çalışma.” 

Yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi. 

Toplantı Keşan ile mücavir alanlarda kullanılan içme ve kullanma suyu ücret tarifelerinin güncellenmesine ait komisyon raporunun görüşülmesiyle sürdü. 

Madde ile ilgili konuşan Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Suyun çok kıymetli olduğu dönemdeyiz. Su fiyatlarına %40 oranında fiyat güncellemesi yapılması kararı oy birliği ile alındı. Maliyetlerde %100’lük bir artış var. Komisyon üyelerimizi hem halkımızı düşünerek hem de belediyemizi zarar ettirmeyecek bir karar aldı. Bu konuda herkese teşekkür ederim.” 

Yapılan oylamada komisyon raporuna istinaden içme ve kullanma suyu tarifesine %40 fiyat güncellemesi yapılması oy birliği ile kabul edildi. 

Meclis toplantısında son olarak Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 26.07.2023 gün 2023/061 sayılı dilekçeleri ile taksi ücret tarifelerinin güncellenmesi talebi görüşüldü. 

Plan ve Bütçe Komisyonu doğrultusunda taksi ücret tarifesi; açılış ücreti 34 TL, mesafe ücreti (km) 18 TL, zaman ücreti (1 saat) 120 TL, birim zamanı 1 dakika, birim zaman ücreti 2 TL, birim mesafesi 100 metre, indi bindi ise 70 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.