Keşan Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonu’nda 15.00’te başlayan toplantıya Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan başkanlığında yapıldı.

Mecliste yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Mehmet Tabarlı izinli sayıldı.

Topaltının gündem maddelerine geçilmeden önce,

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi  alanının halk pazarının kurulduğu gün hariç olmak üzere ücretli parkomat alanı olarak belirlenmesi ve iştirakimiz olan Keşan Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 29.04.2024 gün ve 8108 kayıt no.lu dilekçelerinde, Meclisimize sunulan ücret tarife tekliflerinin Meclis tarafından görüşülmesi,

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Dallık Şenlikleri' 'nin,  2024 yılı için anneler gününe denk gelen 12 Mayıs 2024 tarihinde ve Kılıçköy Korusu'nda düzenlenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.

Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üye seçiminin Meclis tarafından görüşülmesi.

Mülkiyeti ve kullanım hakkı Belediyemize ait olan aşağıda adres bilgileri yazılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususu

1.Büyük Cami Mah. Hayribey Sokak no.2 adresinde bulunan işyeri (Cumhuriyet Meydanı)

2. Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Meydanı no:5/1 adresinde bulunan işyeri (Cumhuriyet Meydanı)

3. Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Meydanı  no:5/4 adresinde bulunan işyeri (Cumhuriyet Meydanı)

4. Büyük Cami Mah. Hayribey Sokak dış kapı no:4, iç kapı no:2 adresinde bulunan işyeri (Cumhuriyet Meydanı)

5. Büyük Cami Mah. Hayribey Sokak dış kapı no:4, iç kapı no:3 adresinde bulunan işyeri (Cumhuriyet Meydanı)

6. Büyük Cami Mah. Hayribey Sokak no:4 adresinde bulunan Kapalı Otopark ve Otopark üstündeki alan (Cumhuriyet Meydanı)

7. Yukarı Zaferiye Mah. 814 ada 2 parselde kayıtlı Keşan Kent Müzesi bahçesinde bulunan işyeri.

Maddeleri gündeme alınırken, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İlk olarak,  4081 sayılı kanunun 4. ve 5. Maddeleri gereği, Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne, beş (5) asil, beş (yedek) üye seçiminin Meclis tarafından yapıldı. Yapılan oylamada, Çiftçi Malları Koruma Meclisi şu isimlerden oluştu; 

Asil: Sedat Yoluç, Yusuf Uzdilli, Coşkun Düdük, Tunay Adanır, Ahmet Küçükavcu.

Yedek: Mevlüt Kurnaz, Nazmi Cinci, Çetin Gezer, Tahir Gülfidan, Sevdişah Şahin.

Gündemin 2. Maddesinde, Çiftçi Malları Murakebe (Denetim) Heyetine, beş (5) asil, beş (yedek) üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonrasında 52 oy alan Keşan Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti ise şu isimlerden oluştu;

Asil: Abdullah Kemik, Mehmet Fatih Boyalık, Abdül Baki Topal, Hüseyin Turpçulu, Mehmet Özgül.

Yedek: Anıl Akman, Arda Karlıdağ, Ahmet Turpçulu, Şaban Demirel, Zafer Kaymak.

Toplantının 3., 4., ve 5.  Maddelerinin oylamasının oy birliği ile yapılmasına karar verildi. Buna göre;

Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Müteşebbis Heyetine Mehmet Özcan, Aydın Meriç asil olarak seçilirken; Coşkun Düdük ve Bayram Şeker, oy çokluğu ile yedek üye olarak;

Trakya Belediyeler Birliği’ne Rasim Ergene ve İsmail Büyükvarlık asil olarak, Bayram Şeker oy çokluğu ile yedek üye olarak,

Marmara Belediyeler Birliği’ne asil üye olarak Hüseyin Yavaş, Mustafa Naci Öztürk oy çokluğu ile yedek üye olarak seçildiler.

Toplantının 6. Gündem maddesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesine göre, Satış Komisyonuna bir (1) üye seçiminin Meclis tarafından yapılması görüşüldü. Yapılan açık oylamada Rasim Ergene oy çokluğu ile seçildi.

Toplantının 7. Gündem maddesinde 2019 yılı içerisinde Belediye Meclisi tarafından, yer altı çöp konteynerleri ile ilgili 117 ve 184 sayılı kararların, Belediye Müdürlükleri tarafından bu meclis kararlarının uygulanmasında zorluklar yaşandığı görülmesinden dolayı, kararlara ilişkin yeniden düzenleme yapılması için, 2019-117 ve 184 sayılı Meclis kararlarının iptal edilerek, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 26.04.2024 günlü yazısına istinaden yeni kararın alınması hususunun Meclis tarafından görüşüldü. Yapılan oylama sonrasında bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının 8. Maddesinde, .S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Koop. 24.04.2024 günlü yazıları ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçe; 9. Maddesinde S.S.129 No.lu Paşayiğit Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Koop. 16.04.2024 günlü yazıları ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçe ve 10. Maddesinde ise S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Koop. 25.04.2024 günlü yazıları ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçe görüşüldü. Bahse konu 3 dilekçenin de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının 11. Maddesi, Keşan Belediyesi’nin 2023 yılı kesin hesaplarının meclis tarafından görüşülerek karara bağlanması oldu. Maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi için meclise 10 dakika ara verildi. Aranın ardından madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının 12. Maddesinde, mülkiyeti Keşan Belediyesi’ne ait olan Aşağı Zaferiye Mahallesi 935 ada 4 parselde kayıtlı, imar planlarında konut alanında kalan 234 m² taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale usulü satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesi oldu. Gelen talep üzerine mecliste görüşülen madde; oy birliği ile reddedildi.

Adanaspor'da bir Keşanlı Adanaspor'da bir Keşanlı

Toplantının 13. Maddesinde, Keşan Belediyesi’nin hizmet birimlerinin teknik elemana ihtiyacı bulunduğundan, belediye elinde münhal bulunan ve çizelgede ünvanı, sınıfı ve derecesi yazılı olan memur kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında 2024 yılı içerisinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun Meclis tarafından görüşüldü. İlgili madde, kısmi zamanlı sözleşmeli personel ücret tavanı 10 bin 919,08 olarak oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 14. Maddesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereği, Belediyemiz D13 grubunda değerlendirilmiş olup, ilgili Yönetmeliğin 11. maddesi gereği hazırlanarak Ek’te sunulan 3960 unvan kodlu 4 dereceli Hukuk İşleri Müdürü kadrosu yerine 1 dereceli Hukuk İşleri Müdürü kadrosu ihdas edilmesi,  III sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinde belirtilen kadro değişikliğinin yapılması hususunun mecliste görüşüldü. İlgili madde, oy birliği ile kabul edildi.

Bu maddelerin ardından gündem dışı maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem dışı olarak gelen ilk maddede, Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının, cumartesi günleri hariç, ücretli park yeri olarak belirlenmesi görüşüldü. Maddeyle ilgili söz alan Özcan, pazaryerinin olduğu alanda, çok sayıda araç biriktiğinin altını çizerken. Bunu bir şekilde dengelemek için cüzi de olsa otopark ücreti alınmasını düşündük. Bu maksatla gündeme aldık.” Dedi ve bçldege bulunan esnafa mal getiren araçların uygulamadan muaf tutulacağını söyledi. İlgili madde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’nda oy birliği ile havale edildi.

Gündem dışı olarak gelen diğer maddede ise Dallık Şenlikleri’nin tarihi görüşüldü. 2024 yılı için anneler gününe denk gelen 12 Mayıs 2024 tarihinde ve Kılıçköy Korusu'nda düzenlenmesi hususu meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı olarak gelen Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üye seçiminin Meclis tarafından görüşüldü. Yapılan oylamada Mehmet Meriç asil ve Hüseyin Yavaş ise yedek üye olarak oy çokluğu ile seçildi.

Toplantının diğer maddesinde mülkiyeti ve kullanım hakkı Keşan Belediyesi’ne ait olan Cumhuriyet Meydanı ve Keşan Kent Müzesi’nde yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşüldü. İlgili madde, içinde yer alan 6 madde ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Maddelerinin görüşülmesinin ardından bir sonraki meclisin 6 Haziran Perşembe gününe karar verildi.