HABER MERKEZİ

Sınava Keşan Lisesi’nde 12 salonda 216, Ahmet Yenice Ortaokulu'nda 20 salonda 381 aday katılacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sınava girecek adaylar sınav saatinden yarım saat önce fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezinde hazır bulunacaklar. Adaylar, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. Adayların sınava gelirken yanlarında ve üzerlerinde kesinlikle sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri olan saat vb.) bulundurmamaları gerektiği bildirildi.

Adayların gürültü kirliliğinden uzak, sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girmelerinin sağlanabilmesi için sınavların yapılacağı okul çevrelerinde sessizliğin sağlanması, araç sahiplerinin mümkün olduğu kadar okul çevrelerinde araçlarını park etmemeleri, sınav merkezlerinin önünde uzun süreli bekleme yapmamaları ve kornalarını sınav saatleri süresince mümkün olduğunca kullanmamaları, sınav yapılacak okulların önünde yüksek ses müzikle araçlarını kullanmamaları, seyyar satıcıların da sınav yapılacak okulların çevresinde ve okul bahçelerinin içinde bulunmamaları, sınavda görevli memurların uyarı ve ikazlarına uygun hareket etmeleri hususlarında tüm halktan gereken hassasiyeti göstermeleri istendi.