Sopalı diye anılan seçimler bugün olduğu gibi eşit şartlar altında yürütülmediği ve adaylara baskı uygulayıp bizzat şiddet gördükleri için demokrasi tarihinde kötü örnek olarak bugüne değin anlatılmaktadır. O günün seçimlerinde İttihat ve Terakki’nin güçlü olup kampanyayı yürütürken yeri geldiğinde zor kullanarak başarı kazandığı algısı vurgulanmaktadır. Fakat İttihat ve Terakki 1909 seçimlerinde iyi bir sonuç alamamıştır. Gazeteler sert eleştirilerde bulunuyordu. Sopalı seçimlerin adı nereden geliyor meselesi Sevr’e imza koyacak olan milletvekili adayı Rıza Tevfik Bey’in dövülmesinden gelmektedir. 1912 seçimleri siyaseti ikiye ayırdığını insanlar arasında ittihatçı ve itilafçı diye kutuplaşmalar yaşanması hatta Balkan Savaşları sırasında orduda bölünmelere dahi sebep olmuştur. 2023 seçimlerine giderken yaşanan kutuplaşmalar ayrımcılık ülkeye yarar değil zarar vereceğini görüyorum. Dileğim olmamasıdır. Şimdiden hayırlı olsun “dayaklı veya sopalı” diye anılmasın.