ERDOĞAN DEMİR

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Vural, Hasta Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hasta haklarının, insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uyarlaması olduğunu belirterek “Keşan Devlet Hastanesi olarak hasta ve yakınlarını, hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmenin ve kendimize düşen görevlerin sorumluluğunu taşımaktayız” dedi.

“Hasta Hakları milletler arası yapılan anlaşmalar, yasalar ve benzer mevzuatlar ile güvence altına alınmış sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı olan bireylerin sağlık hizmetlerini hakça kullanımını ve hastaların zarar görmemesini amaçlayan haklardır” diyen Vural, hasta haklarının savunulmasının önemini anlatmak ve farkındalık yaratmak amacı ile dünyanın çeşitli ülkelerinde ve bölgelerinde hasta hakları etkinliklerinin yapılmakta olduğunu belirtti. Ulusal düzeyde ise 26 Ekim günü “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edildiğini ifade eden Vural, “Her yıl bahsedilen tarihte hastanelerde yatan veya ayaktan tedavi olan hastaların ve yakınlarının hasta hakları ve hasta sorumlulukları hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması; yatan hastaların ziyaret edilmesi ve sağlık çalışanlarına hasta haklarını koruma ve savunma ile ilgili eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

“Sağlık kişilerin temel hakkı olmasından dolayı, daha etkin ve güvenli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için kişiler başvurdukları önleyici-koruyucu, tedavi edici veya rehabilite edici hizmetlerde bahsedilen tüm haklara sahiptirler. Bu bağlamda, toplumun hasta hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir” diyerek sağlık hizmetlerinden eşit şekilde ve hasta hakları gözetilerek yararlanılmanın herkesin hakkı olduğunu vurguladı.

Vural, genel olarak hasta hakları sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, bilgilendirilme hakkı, sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değişme hakkı, mahremiyet korunarak sağlık hizmeti alma hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanmada rıza bildirme hakkı, güvenli ortamda sağlık hizmeti alma hakkı ve gerektiği durumlarda şikâyet ve dava açma hakkı olarak özetlenebileceğini belirtti.

Hasta ve çalışan haklarında sayılan koşulların sağlanmasını sağlık çalışanlarının da istediğine dikkat çeken Vural, “Hasta hakları ile sağlık çalışanlarının hakları birbirini destekleyen unsurlardır. Birisinde ilerleme olmadan öbüründe de ilerleme sağlanamaz” dedi.

Her hasta ve çalışanımız bizim için özeldir ve kurumumuzdan memnun ayrılmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.