Çakırlar, Aksal’ın “isteseydik verirdik” çıkışına cevap verdi:

MEHMET AYTAÇ

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Saros Körfezi’nin korunması amacıyla verdikleri araştırma önergesine karşı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın; “Son günlerde bir Danişment meselesi var. Hem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun hem de İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar’ın meclis kürsüsünden gündeme getirdiği Danişment’teki alanın satışıyla ilgili ‘talan edecekler’, ‘birilerine peşkeş çekecekler’ şeklinde çok çirkin ifadeleri var. Bu yer hazineye ait. Eğer bizim niyetimiz Danişment’teki alanı birilerine vermek olsaydı hazineden alıp, CHP ve İYİ Parti’nin çoğunlukta olduğu İl Özel İdaresi’ne bunu vermez, direkt hazine üzerinden vermek istediğimiz insanlara verirdik. Çok rahat verirdik. Ama biz hazineden Millet İttifakı’nın çoğunlukta olduğu İl Özel İdaresi’ne verdik ve buradan elde edilecek gelirin bizlerin köylerine hizmet olarak gitmesini istedik. Samimiyetle yapılmaya çalışılan bir işi çok farklı noktalara çektiler” sözlerine cevap verdi. 

“GÖKÇETEPE TABİAT PARKI BAHSE KONU VAKFA PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞKEN HANGİ SAMİMİYETTEN BAHSEDİYORSUNUZ?”

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti grubu adına Saros Körfezi’nin karşı karşıya kaldığı risklerin tespiti ile ranta ve doğanın korunmasına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi konusundaki Meclis araştırma önergesinin, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Orhan Çakırlar, Aksal’a verdiği cevapta; “İlerleyen süreçte Edirne Milletvekili Fatma Aksal araştırma önergemizde bahsettiğimiz, Danişment sahilinin satışı ile ilgili olarak çekincelerimizi görmezden gelerek samimiyet çerçevesinde işler yaptıklarını belirtmiştir. Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Vakıf Köyü sahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait 180 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan turizm tesisi, Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki yerler ve birçok taşınmaz bahse konu vakfa peşkeş çekilmişken hangi samimiyetten bahsediyorsunuz? Madem samimiyetten bahsediyorsunuz, niçin araştırma önergemize red oyu kullandınız, abdestinizden şüpheniz mi var? Fatma Hanım, konuşmasının bir bölümünde; “Eğer bizim niyetimiz Danişment’teki alanı birilerine vermek olsaydı, ilgili alanı hazineden alıp çoğunlukta olduğunuz il özel idaresine vermez, Hazine üzerinden istediğimize verirdik” demiştir. Saros, sizlerin babanızın malı mı? Tekrar ediyorum bu önergenin araştırılması için neden olumlu olmadınız? Kendi ağızlarıyla Hazine üzerindeki taşınmazların ne kadar rahatlıkla peşkeş çektiklerini ve çekebileceklerini ifade eder hale geldiler. Hazineyi ganimet gibi gören bir zihniyetin samimiyetine elbette ki inanmayacağız” açıklamasını yaptı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ÖNERGESİ

Çakırlar’ın, İYİ Parti grubu adına TBMM’ye verdiği önerge ise şu şekildeydi: “Saros kıyılarındaki kumsallar doğal sit alanları olup kumsallarımızın yoğun bir ticari faaliyete kurban edileceği ve sökülebilir dahi olsa yapılaşmalara yol açılacağı kuşkusuzdur. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, doğal sit alanları mevzuatı sit alanlarının korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bütün bu sorunlar Türkiye’nin en özel deniz alanlarından birisi olan Saros Körfezi’ni nasıl koruyup gelecek kuşaklara aktaracağımız konusunda endişelere yol açmaktadır.  Saros Körfezi’nin karşı karşıya kaldığı risklerin tespiti ile ranta ve doğanın korunmasına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi için Anayasamızın 98’inci ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105’inci Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını saygılarımla arz ve teklif ederim.”