Enez’den başlayıp Koru dağlarına eteklerine kadar uzanan yaklaşık 80 km'ye yakın Saros kıyı şeridi Edirne’nin ve Ülkemizin doğal varlıkları arasında çok özel bir yere sahiptir. Kentlerin ve Sanayinin kirletici unsurlarından uzak kalabilmiş, Trakya topraklarının Ege denizi ile buluştuğu Saros kıyıları, Yemyeşil ormanları ve pırıl pırıl kumu ve denizi ile iç ve dış turizmi bölgemizin yükselen değeridir.

Ülkenin bu yükselen değerine sahip çıkamadığımızı, Her geçen gün yeni yeni sorunlara maruz kaldığını, ihmal edildiğini, Turizmin önemsenmediğini, İstenilen gelişmenin sağlanamadığını, Kurumların ve Belediyelerin hizmet- lerinden yoksun bırakıldığını, Her parçasının rant uğruna feda edildiğini de söylemek zorundayım. Ben bu övgülerimi ve eleştirilerimi bu gün yapmıyorum, 22 yıldır özellikle Erikli halkı bilir, Saros için, Erikli için kendimi yırttım, Kafa yordum, araştırdım, inceledim, bu köşemde onlarca yazı yazdım, Yetkili organlarda yıllarca üst düzeyde Yöneticilik yaptım, Dernek kurdum, En üst düzeyde yetkililerle sürekli irtibatta oldum, Valilerimizle bu konuda en çok görüşen biriyim. Ve bu günlere kadar geldik. Özveriyle karşılıksız emek veren biri olarak bu konu- da söz söylemeye ve yazmaya hakkı olanlardan biriyim.

Kurucu Başkanı olduğum Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneğinin, Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla, İlimize yeni atanan Sayın Valimiz Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı 22 Ağustos 2022 tarihinde Makamında ziyaret ettik. Görüşmemiz sırasında Saros’un bütün sorunla- rını ayrıntılarıyla kendilerine arz ettim. Çözüm olarak da şu ifadeyi kullandım: “Saros Kooperatiflerle, Muhtarlıklarla, Belediyelerin mücavir saha anlayışlarıyla, Devletin bazı kurum ve kuruluşlarıyla yönetilemiyor. Sorunlar her geçen gün artıyor. Çok başlılık yerine devletimizin buraya özel bir statü ile yaklaşması gerekiyor. Ya Belediye kuracağız, Ya da özel bir kurum, Başka bir çare göremiyoruz” dediğimde Sayın Valimiz “Alan yönetim Başkanlığı” olabilir. Sizler de araştırın, Ben de takipçisi olacağım demişti.

Geçen hafta Keşan’da Saros körfezi Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim bölgesi (2006 yılında Bakanlar kurulu kararı ile ilan edilmişti) Çalıştay’ı yapıldı. Ben katılamadım ama burada sorunlar, çözüm önerileri konuşuldu, Sosyal medyadan takip ettim. Sayın Valimiz tarafından ALAN YÖNETİM BAŞKANLIĞI konusu açıldı ve önerisi dile getirildi. Bazı arkadaşlarımız hemen mikrofonu aldılar verdiler veriştirdiler. Saros için hiçbir çalışması, mücadelesi olmayanlar bile laf ettiler. Bu konuya geleceğim. Ama önce Alan yönetimi konusuna değinmek isterim.

Alan Yönetimi kavramı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma mevzuatına 23.7.1983 yılında 2863 sayılı kanunda 27.07.2004 tarihli 5226 sayılı kanunla yapılan değişiklikle girmiş bir kavramdır. Alan Yönetimi “Sit alanları ve ören yerleriyle bunların etkileşim alanlarının doğal bütünlük içerisinde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve toplumun kültürel, eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla oluşturulmuş bir yönetim biçimidir” 5018 sayılı kamu mali yönetim kanununa göre kurulabiliyor. Bu yapılanmada Bürokratik işlemler azalıyor. Turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik çalış- malar hızla yapılabiliyor. Özel bütçeli bir kurum. Başkanlık, Başkan, Başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşuyor. Hukuk müşavirliği, Alan planlama ve uygulama grup başkanlığı, personel ve destek hizmetleri grup başkanlığı Alan yönetimi ve tanıtım başkanlığı vardır. Bunların yanı sıra Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve denetleme kurulu da vardır. Yani tek adam uygulaması değildir.

Kurumlar arası iletişimin sağlanması, Kaynak dağıtımı, Hizmet verimi, Kentsel gelişim stratejilerinin belirlenmesi gibi konularda operasyonel bir planlama aracı olarak öne çıkan Alan Yönetimi Ülkemiz için yeni bir kavramdır. Ben bu konuyu aylardır Yasal yönüyle, uygulamalarıyla araştırıyorum. 7 Ekim 2022 tarihinde Keşan Basınındaki Gündem Saros gazetesindeki arkadaşımızın bu konudaki sorusu üzerine Sarosun ve Eriklinin sorunları her geçen gün artıyor. Çözüm üretilemiyor. Sarosun tek elden yönetilmesi gerekiyor. Devletin özel bir statü hazırlaması gerekiyor. Sayın Valimizin de önerisi olmuştu görüşmemizde. Umarım Alan yönetimi başkanlığı ile ilgili bir çalışma yürütülüyordur” açıklamasında bulunmuştum. İsteyen o açıklamamı okuyabilir.

Alan Yönetiminin Ülkemizde bazı bölgelerde ve illerde uygulaması vardır. Dünyada da vardır. Ancak Yasalarda, Yönetmeliklerde Alan yönetimi için Rantçı, Talan, Tek adam yönetimi ifadeleri yer almıyor. Uygulamada hatalar, eksiklikler var mıdır? Elbette vardır. Siyasi iktidarın 20 yıllık yönetim döneminde yasalara aykırı uygulamaları yapılmadı mı? Yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Bu köşemde, hukuksuz, Rantçı, yandaş uygulamaları, Hele hele son dört yıldır tek adam sistemindeki bozuk düzen- de akıl almaz uygulamaları sayfalarla anlatmam mümkündür. Bu gün Saros Körfezi’nde Alan yönetim uygulaması mı vardır? Yoktur. Ama Rant uğruna yıllardır Mecidiye Ormanları delik deşik edildi, Doğa tahrip edildi. Edilmeye devam ediliyor. Sahiller Yandaşlara kiralandı, Halkın kumdan denizden yararlanması engellendi. İşgallere göz yumuldu. Yasalara, Bilime, Mahkeme kararlarına aykırı olarak, Halkın yoğun tepkilerine rağmen Sazlıdere FSRU limanı yapılmaya devam edilmiyor mu?

Şimdi bunları görmezden geleceksiniz, İki yıl önce Belediyenin Enez’den Erikli’ye su getireceğim, halktan da yasa dışı uygulamayla fahiş rakamlarla su getirme parası alacağım teklifine bir defa değil iki defa oy birliği ile karar vereceksiniz, Halkın isyanlarına seyirci kalacaksınız, sıkıntılarını feryatlarını görmeyeceksiniz, Mahkeme kapılarında adalet arayan yöneticilerin yanında olmayacaksınız. Üst düzey parti yöneticisinin bir bölgedeki uygulamayı kast ederek “Alan Başkanlığı, Talan Başkanlığıdır” dedi diye Saros için önerilen, uygulamasına başlanmamış, kuruluşu olmamış bir konuda, çıkacaksınız Sayın Valinin çözüm önerisine, Alan Yönetimi ile ilgili mevzuatı Okumadan, alan yönetiminin hedeflerini bilmeden, gerçekleri görmeden, Parti büyüğünün sözüne dayanarak, veryansın edeceksiniz? Olmadı Arkadaşlar olmadı! Keşke bu talihsiz, önyargılı, Şehrin en büyük mülki amirini sıkıntıya sokacak açıklamalar yapmasaydınız.

Alan Başkanlığı uygulamasının bu gün bazı yerlerdeki uygulamasına bakılarak, Rantçı zihniyetin getirdiği bir sistem olarak değerlendirilmemesi gerekir. Tek adam rejimindeki bir iki uygulamaya bakarak külliyen karşı çıkmak tamamen yanlıştır. Öngörüsüzlüktür, Umutsuzluktur, Vizyonsuzluktur. Sarosu Ranta açma diye bir plan asla değildir. Siyasi aktörlerin bir araya geldiği o toplantıda; 2023 seçimlerinde iktidar olacağız, biz bu ucube sistemi, Tek adam rejimini halkımızın da desteği ile değiştireceğiz Yasaları da Ruhuna ve lafzına uygun olarak tatbik edeceğiz. Alan yönetimindeki hatalı uygulamaları, düzelteceğiz, eksiklerini gidereceğiz, gelecekte çok daha faydalı hale getireceğiz deseydiniz Kamuoyundan çok daha büyük puan alırdınız. Bunu beceremediniz.

Bunlar da benim tespitim, analizim, düşüncem ve öngörümdür.