Önkal Kılavuz

Doğrusu denize düşen yılana sarılır. Okurlarımıza Osmanlı’da geçen bu hikayeyi anlatmak istedim. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı büyüyünce Sultan 2. Mahmud çaresiz kalır. Bu arada Mehmet Ali Paşa’nın ordusu Kütahya’ya kadar ilerler. 2. Mahmud,  İngiliz ve Fransızlardan yardım ister. Fakat onlar bunu baba oğul arasındaki bir mesele olarak gördüklerinden yardım etmezler. Çok zor durumda kalan 2. Mahmud bu defa Ruslardan yardım ister. Rus Çarının Anadolu’da gözü olduğundan isteği memnuniyetle kabul eder. Öte yandan vezirler, 2. Mahmud’un Ruslardan yardım istemesine tepki gösterirler. Vezirlerin tepkileri üzerine 2. Mahmud; “ne yapalım denize düşen yılana sarılır” diye cevap verir.  Seçime doğru giderken siyasi liderler 2. Mahmud gibi yılana mı sarıldılar, yoksa yılan mı onlara sarıldı? 14 Mayıs’tan sonra belli olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar çok partilerle ittifak yaparak seçime gidiliyor. Milletvekili olabilmek uğruna birbirlerine ağır sözler sarf edenler birleşiyor. Diyorum ki; “denize düşen yılana sarılır, denize düşene yılan sarılmaz.” Seçimlerin ülkemize huzurlu olmasını diliyorum.