Tarım arazilerine kurulan Tinny House’ların tarım topraklarına zarar vermesi nedeniyle dün üreticiler tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Keşan, Enez, İpsala muhtarları, üreticiler ve Keşan, Enez ve İpsala Ziraat Odası başkanlarının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan , Keşan, İpsala ve Enezli muhtarlar ile üreticilerin katıldığı toplantıda basın açıklaması Gökçetepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik tarafından okundu.

Basın açıklaması şöyle;

Tarım; ülkelerin gıda güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam, milli gelire katkı, ihracat ve çevre koruma gibi çok fonksiyonlu özelliği ile dünyanın her ülkesinde stratejik bir öneme sahiptir. Kaçak yapılaşma, tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

İlimiz, Ülkemiz Çeltik üretiminde 1. , Ayçiçek üretiminde 1. , Buğday üretiminde 4. Sırada yer alarak, stratejik ürünlerin üretildiği verimli toprakları ile ön plana çıkmaktadır.

 Son günlerde hem ilimiz Edirne’de hem diğer illerimizde tarım arazilerinin amaç dışı kullanıldığını görmekteyiz. İlimizde tüzel kişiler veya şahısların kooperatif kurarak veya kişisel olarak tarım arazilerini satın aldığı ve bu arazilerde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamında tarım dışı kullanım izni alınmadan ve 3494 sayılı imar kanunu gereği, imar planı yapılmadan kooperatif yönetimler tarafından tapu tescili olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu kooperatif üyesi olarak hisse satın alınması durumunda her bir hisse içinde geçici veya kalıcı yapılar ( konteynır, tiny hause. .vb) konulduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu alanların tel, çit, tahta gibi malzemelerle bölündüğü, aralarına yollar yapıldığı, kanalizasyon su ve elektrik hattı döşendiği, imarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir. Tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulduğunun ve bitkisel, hayvansal üretimden tamamen çıktığı gözlemlenmiştir.

Salgın hastalıklar ve savaşlar yaşadığımız bu dönemde gıdaya erişimin ne kadar zor ve önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Bu koşullar göstermiştir ki, dünyada en önemli şey gıda ve bu gıdaya sağlıklı bir şekilde ulaşmaktır.

BES Keşan Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı BES Keşan Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı

Özellikle pandemi döneminden sonra tiny house ve böyle yapıların hızla çoğaldığı, tarımsal alanları ve çevreyi tehdit ettiği gözlemlenmiştir.  

Tarım arazilerinde yapılaşma konusunda toprak ve arazi kullanımı kanunu göz önünde bulundurularak tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını korumak zorundayız.

Bu kapsamda ilimizdeki ilgili kurum ve mercilere Edirne’de tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak tiny house ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi konusunda yaptıkları çalışmalar için desteklerimizi sunar ve teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

                                                                      

Muhabir: ERDOĞAN DEMİR