HABER MERKEZİ

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (TSO) yapılan açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı proje teklif çağrısı yayınlandığı ve KOBİ’lere 300 bin ila 1 milyon TL arasında destek sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı ile Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı başlıkları altında duyurulan programlar aracılığıyla bölge paydaşlarına hibe desteği sağlanmasının planlandığı belirtilerek, “TRAKYAKA, Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 12 milyon TL, Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 6 milyon TL, toplamda ise 18 milyon TL destek sağlayacak. Kar amacı güden kuruluşlara yönelik olarak hazırladığı Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile KOBİ vasfına sahip yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına destek sağlanması amaçlanıyor. Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının üretim kalitelerinin ve satış kabiliyetlerinin arttırılması ve Ar-Ge ve bitki ıslahı ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan programa KOBİ’lerden yoğun ilgi olması bekleniyor. Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı’na mahalli idareler (il özel idareleri, köy muhtarlıkları, mahalli idare birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları (valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık veya bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez, enstitü ve başkanlıklar vb.), birlik ve kooperatifler, üniversiteler (üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar) ve sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) başvurabilecekler. Projelerin başvuru için son tarih 20 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir” denildi.