HABER MERKEZİ

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Güvendir ve Doç. Dr. Kutay Uzun'un ortaklaşa gerçekleştirdikleri "L2 writing anxiety, working memory, and task complexity in L2 written performance" başlıklı çalışma, dünyanın en prestijli dergilerinden Journal of Second Language Writing'te yayımlandı.

Araştırma, ikinci dilde yazma kaygısının, öğrencilerin çalışma belleğini baskılayarak oluşturdukları metinlerin dil bilgisel karmaşıklığını etkilediğini deneysel olarak kanıtlayan ilk çalışma oldu. Bundan sonraki çalışmalarında benzer konulara ağırlık vereceklerini aktaran araştırmacılar, açılması hedeflenen İngiliz Dili Eğitimi doktora programında da bilişsel konular ve dil üzerine eğitimlere ağırlık vereceklerini ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesini bilişsel çalışmalara yoğunlaşan bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.