BÜLENT SAYLAM

TMMOB (Makine Mühendisleri Odası) Edirne Şube Keşan Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mitat Beyazoğlu, “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Trakya’nın Bugünü ve Geleceği için Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu” düzenleneceğini bildirdi.

Konuyla ilgili bir açıklamada TMMOB Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube Keşan Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Kubilay Özkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzcan Kavaklı hazır bulundu. Temsilcilik Başkanı Beyazoğlu, Trakya’nın bereketli toprakları, ormanları ve suyu ile başta Çorlu, Çerkezköy ve Lüleburgaz olmak üzere tüm yerleşim birimlerinin sanayileşme, çevre kirliliği, tarımsal alanların tahribi, göç ve nüfus artışı gibi nedenlerle tehdit altına girdiğini belirtti.

Bu kapsamda 3 – 6 Ocak 1996’da Çorlu’da, 6 – 8 Kasım 1997’de Kırklareli’de, 11 – 13 Kasım 1999’da ve 14-15 Ekim 2005’de Edirne‘de olmak üzere 4 adet Trakya’nın Bugünü ve Geleceği için Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu yapıldığını hatırlatan Beyazoğlu, şunları söyledi: “Geçen 17 yıl içerisinde bölgede yaşanan gelişmeleri analiz etmek, sorunları ve çözüm önerilerini saptamak ve  tartışmak, sürece olumlu yönde müdahale edebilecek tüm gönüllü / mesleki /yerel kuruluş ve kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Trakya’nın Bugünü ve Geleceği için Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu V” düzenlenecektir”

9-10-11 Kasım 2023 tarihlerinde Edirne’de düzenlenmesi planlanan sempozyum kapsamında, Çorlu’da Sanayileşme, Tekirdağ’da Kentleşme panellerinin yapılması, Sempozyuma Doğru etkinliklerinin de başta Çerkezköy, Kırklareli ve Lüleburgaz’da yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Mitat Beyazoğlu, “Trakya’da özellikle sanayileşmenin arttığı Çerkezköy, Lüleburgaz, Çorlu gibi beldeler de yaşanan problemler, çevre problemleri, deri fabrikalarının yarattığı ergende ki çevre problemleri ve bu problemlerin olmasıyla beraber Makine Mühendisleri odasının ve Çevre Mühendisleri Odasının görmüş oldukları eksiklerin giderilmesi için yapılabilecekler konusunda bir sempozyum yapılmasına karar verildi. Sempozyum, çalışmaları Ekim ayı itibariyle Makine Mühendisleri Odası tarafından başlatıldı. Edirne Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi ve Tekirdağ Belediyesi ile görüşmeler yapıldı ve her türlü destek sağlanacağı konusunda teyit alındı” ifadelerini kullandı.

TMMOB Edirne Şube Keşan Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mitat Beyazoğlu, gerçekleştirilecek olan sempozyuma Trakya’da bulunan üniversitelerin, yerel kuruluşların, meslek odalarının ve Trakya’daki gönüllü kuruluşların da destek verdiğini kaydetti.