ERDOĞAN DEMİR

Yeni eğitim-öğretim yılının sorunlar yumağı ile başlandığını belirten Eğitim Sen Keşan Temsilciliği, ÇEDES’in laik eğitim ilkelerine aykırı bir uygulama olduğunu bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir an önce vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Keşan’da ataması yapılan okul müdürlerinin bazılarının tekrar okullarına döndüğünü hatırlatan Eğitim Sen Keşan Temsilciliği, kapalı kapılar arkasındaki görüşmelerle kurumların yönetilmesinin hem etik açıdan hem de demokratik bir yönetim anlayışı açısından uygun olmadığı belirtildi. Açıklamada ilkokul birinci sınıflarda 38 kişilik sınıfların oluşturulduğu ve Yekta Baydar Ortaokulunda okulun fiziki yapısının uygun olmaması nedeniyle bodrum katta, çok küçük sınıflarda öğrenci normunun çok üzerinde sınıflar oluşturulduğu hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca Anafartalar ve İnönü ilkokullarının ne zaman yapılacağı konusunda kamuoyunun aydınlatılması gerektiği savunuldu.

Eğitim Sen’in yaptığı açıklama şöyle;

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN

 Keşan Eğitim Sen Temsilciliği olarak;  2023-2024 Eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim emekçilerine hayırlı ve uğurlu olsun. Başarılı ve sağlıklı bir yıl olmasını diliyoruz. 

YENİ YIL SORUNLAR YUMAĞI İLE BAŞLIYOR

Hepimiz biliyoruz ki ilçemizde ve ülkemizde eğitim ve öğretim yine sorunlar yumağı şeklinde başlamaktadır. Bir yandan hayat pahalılığı, bir yandan yapılan keyfi uygulamalar, bir yandan eğitim emekçilerinin geçinemeyecek konuma gelen ücretleri, bir yandan halkımızın işsizlik ve pahalılıkla mücadelesi içinde zor bir yıl geçireceğimiz kaçınılmazdır. Bu sorunlar yumağı halkımızın belini bükmektedir.

ÇEDES LAİK EĞİTİM İLKELERİNE AYKIRI BİR UYGULAMA

Ülkemizin bazı illeri pilot bölge seçilerek ÇEDES projesi adı altında laikliğe ve laik eğitimin ilkelerine tamamen aykırı olan bir proje yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu projede manevi danışmanlık görevi şu şekilde tanımlanıyor. Öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırıcı rehberlik hizmetlerinde bulunmak için manevi danışman olarak (vaiz, vaize, din hizmetleri uzmanı, kuran kursu öğreticisi) görevlendirmesini öngörüyor. Okullarımızda zaten bu görevi yerine getiren eğitim fakültesi mezunu rehber öğretmenlerimiz var. Eğitim alanıyla inanç alanları birbirine karıştırılmamalıdır. Eğitim öğretim hizmetleri MEB in sorumluluğundadır ve yürütülmesini hiçbir kurumla paylaşmaz. Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce vazgeçmelidir.

ATAMASI YAPILAN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BAZILARI NEDEN TEKRAR OKULLARINA DÖNDÜ?

İlçemizde yönetmelik gereği süresi dolan yönetici konumundaki öğretmenlerin atamaları yapıldı. Burada bir sorun yok. Ama yönetici olarak atanan arkadaşların atandıkları yerdeki norm kadro içinde görev yapmaları gerekirken, ilçemizdeki 5-6 okulda idareci normuna atanan bu arkadaşların tekrar kendi okullarına veya başka bir okula görevlendirilmelerinin gerekçesi nedir? Kapalı kapılar arkasındaki görüşmelerle kurumların yönetilmesi hem etik açıdan hem de demokratik bir yönetim anlayışı açısından uygun değildir. Norm kadro yönetmeliği  neden uygulanmamaktadır? Bizce bu uygulama ilçemizdeki kamu yönetimine zarar vermektedir.

38 KİŞİLİK SINIF OLUR MU?

Adrese dayalı kayıt sistemi üzerinde iyi çalışılmadığı için ilçemizdeki bazı ilk ve ortaokullarda yeni kayıtlarda yığılmalar oluşmuştur. İlkokul birinci sınıflarda 38 kişilik sınıflar oluşmuştur. Ortaokullarda da bu durum gözlenmektedir. Örneğin Yekta Baydar Ortaokulunda okulun fiziki yapısının uygun olmaması nedeniyle bodrum katta, çok küçük sınıflarda öğrenci normunun çok üzerinde sınıflar oluşturulmuştur. Bu kalabalık sınıflar hem öğrenci hem de öğretmen arkadaşlarımız açısından sağlıklı bir eğitim öğretimin yürütülmesi için uygun değildir. İlçemizde bir an önce öğrenci normuna uygun önlemlerin alınması, derslik sayısının yeterli değilse arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması eğitim ve öğretim açısından önem arz etmektedir.

ANAFARTALAR VE İNÖNÜ İLKOKUL BİNALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlçemizde depreme dayanıklı olmadığı için yıkımına karar verilen Anafartalar ve İnönü ilkokullarının ne zaman yapılacağı konusunda kamuoyu aydınlatılmalı, Türkiye Cumhuriyetinin tekli öğretime geçiş anlayışı terk edilmeyerek, ikili öğretim yapmak zorunda kalan okul, öğrenci ve öğretmenler bu zorluktan bir an önce kurtarılmalıdır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR

İlçemize son yıllarda göçmen olarak gelmek zorunda kalan yabancı uyruklu ülke öğrencilerinin dilimizi bilmedikleri halde direk olarak okullara kaydı yapılmaktadır. Oysa bakanlığın bu öğrenciler için (yabancı öğrencilere Türkçe Öğretimi Programı ) olduğu halde okul ve öğretmen arkadaşlarımız bu çocukların eğitim ve öğretiminde zorluklar yaşamaktadır. İlçemizde bakanlığın hazırladığı bu programın uygulanması uygun olmaz mı? 

BİR ÖĞÜN YEMEK UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seçim öncesi söz verilen Türkiye genelindeki tüm okullarda bir öğün yemek verilmesi  uygulamasına bir an önce geçilmelidir. Ekonominin bozulması, enflasyon ve hayat pahalılığının artması, fakir aile çocukları yeteri kadar beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için eğitim ve öğretim olumsuz etkilenmektedir. Konunun TBMM de bir an önce ele alınarak en kısa sürede çözüme kavuşturulması geleceğimiz için önem arz etmektedir.

GÜVENLİK GÖREVİ UYGULAMASI MUTLAKA DEVAM ETMELİ

Okullarda daha önceki yıllarda kısa sürede olsa yapılan güvenlik görevlisi uygulamasının öğretmenlerin işgücünün azaltılması, öğrenci ve veli giriş çıkışlarının daha düzenli bir şekilde yürütülmesi için kalıcı hale getirilmesi uygun olacaktır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI MUTLAKA YAPILMALI

Ülkemizde bu kadar atanamayan öğretmen varken öğrenci normu uygulanmadığı için bu atanamayan öğretmenler işsiz gezmektedir. Bir an önce sınıfların öğrenci sayıları norma göre düzenlenerek atanamayan öğretmenlerin ataması yapılmalıdır. Ücretli öğretmenlik uygulamasından da vazgeçilerek bir an önce bu arkadaşlarımızın da kadrolu ataması yapılmalıdır.

ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI DÜZENLENMELİ

Öğretmen Meslek Kanunu eğitim barışını bozduğu için “eşit işe eşit ücret” ilkesi başta olmak üzere öğretmenlerin özlük hakları, öğretmen sendikalarına danışılarak tekrar düzenlenmelidir.

SEÇMELİ DERS UYGULAMASI DAYATILMAMALI

Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması dayatması bu ülkenin laik ve demokratik eğitim anlayışına zarar vermemelidir. Okul idarecileri bu konuda yapılan baskılara boyun eğmemelidir.