MEHMET AYTAÇ

Eğitim-İş Keşan Temsilcilik Başkanı Erol Yazla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından %30’luk kamu maaşlarının kabul edilebilir olmadığını ve kamu çalışanlarını tatmin etmediğini bildirdi. 

12 Ocak 2022 Perşembe günü Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar ile birlikte iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini ve Edirne Saraçlar Caddesi’nde bir basın açıklaması yapacaklarını kaydeden Erol Yazla; şu açıklamayı yaptı: “Yanlış ekonomi politikaları, halkı değil rantı düşünerek alınan kararlar ile ülkeyi derin bir ekonomik krizin ortasına getiren AKP iktidarı açıkladığı trajik zam oranları ile kamu emekçisini sefalete terk ettiğini resmiyete kavuşturmuştur. Cumhurbaşkanı tarafından önce yüzde 25 oranında açıklanan sonra danışıklı bir şekilde yandaş sendikanın talebiymiş gibi önceden belirlenmiş maaş zammını ulufe dağıtır gibi müjde olarak sunuldu ve %30 denildi. TÜİK’in açıkladığı gerçekdışı yıllık enflasyon oranının yarısından bile az olan bu ücret artışına kabul etmek mümkün değildir. Herkes tarafından bilinmektedir ki; yapılan bu zam kamu çalışanlarını tatmin etmemiştir. Her zaman emeği onuru için mücadele eden Eğitim-iş olarak altını çiziyoruz ki kamu emekçileri bu zam hakaretini kabul etmeyecektir. Cumhurbaşkanı’nın “müjde” konuşmasında tek bir doğru yer vardı: “Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. İster kamu ister özel sektör olsun, emekçinin hukukunu savunmaktır. Sendikalar da hak ve adalet mücadelesinin en ön safında yer alır.” Bu söze katılıyoruz ve tam da bunu yapacağız! Her zaman eğitim emekçisinin maddi ve manevi tüm hak ve sorunları için mücadele eden Eğitim-İş olarak, kamuda çalışıyor olmanın her anlamda bu kadar değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz! Taleplerimiz tüm kamu çalışanlarının maaşını yeniden düzenlenmesidir. Kamu çalışanlarından kesilen yüzde 20, yüzde 27 vergi diliminin %15'te sabitlenmesidir. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-iş ve onun çatısı altındaki sendikalarla birlikte 12 Ocak 2023 tarihinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağız. İnsanlık onuruna yakışır bir ücret artışı sağlanana kadar da eylemliliğimizi sürdüreceğiz. 12 Ocak Perşembe günü saat 12.30 da Edirne Saraçlar caddesinde taleplerimizi bir kez de alandan duyuracağımız basın açıklaması için Edirne’de olacağız.”