CHP Tüzüğünün, “Siyasal Yaşam Anlayışı”, başlığı altındaki bölümün 3. maddesi aynen böyle yazar. CHP’liler için bu ilke vazgeçilmezdir.

Erdemli olmak ne demektir? Bana göre erdemli olmak;

Parti üyelerine ve yurttaşlara saygılı davranmak, onların hak ve hukukuna riayet etmektir.

Büyüklere saygılı olmaktır. Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Türk Milletinin kültür ve geleneklerinde büyüklere saygı esastır. CHP’sinin geleneğinde de bu vardır.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi ağırlığına uygun hareket etmektir. CHP salonlarda kurulan bir parti değildir. Kuva-i Milliye’den gelir. Cumhuriyet’in ilanından önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası adıyla kurulmuştur.

1. Cumhuriyetçilik

2. Milliyetçilik

3. Halkçılık

4. Devletçilik

5. Laiklik

6. Devrimcilik olarak CHP’nin amblemi Altı Ok’ta ifadesini bulan Atatürk İlke ve Devrimlerine sıkı sıkıya bağlı olmaktır.

 “Özgürlük benim karakterimdir”, diyen Ata’mıza layık birer fert olarak özgürlüğümüze sahip çıkmak, ülkemizin bağımsız ve özgür olması için çalışmaktır.

Demokrasiye sonuna kadar inanmak ve her alanda haklarımız için mücadele etmektir

Hak, hukuk, adalet ve liyakat ilkelerini savunmaktır.

CHP’sinde seçimle bir yere gelenlerin bunu CHP’sine borçlu olduğunu unutmayıp, herkese eşit davranmaktır. Eşini, dostunu, arkadaşını, akrabasını kayırmamak, onlara iltimas geçmemektir. Kamunun parasını yerinde kullanıp, çarçur etmemektir.

Anayasa ve yasalara uymaktır.

“Erdemli olmak CHP’li olmanın ön koşuludur”, cümlesi tüzük maddesinin sıradan bir cümlesi değildir. Bilerek, düşünülerek konulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisinin ruhunu yansıtır. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine hitap eden bir cümledir.

CHP’nin yine yukarıdaki tüzük maddesinin bir başka bendinde de şöyle yazar; “siyasal yaşamda erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere bağlı olarak toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kazanmak; sorumluluk yerlerine başarılı, bilgili, dürüst ve yetenekli üyelerin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.”