BÜLENT SAYLAM

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler, 17 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30'a kadar Edirne İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'na elektronik ortamda gönderilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale konusu iş, Danişment Köyü'nde 7 adet içme ve kullanma suyu sondajının açılması olarak belirlendi. İşin süresi ise yer tesliminden itibaren 30 takvim gün.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacak.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, ihale dokümanını EKAP üzerinden bedelsiz olarak indirebilecekler.

Erikli’deki kadastro davasını takip etmek için kurumsal kimlik oluşturma çalışması başlatıldı Erikli’deki kadastro davasını takip etmek için kurumsal kimlik oluşturma çalışması başlatıldı

Editör: BÜLENT SAYLAM