BÜLENT SAYLAM

Yılmaz Aslan, Edirne Köy-Koop. Başkanı ve idarecileri hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası açılması talebinde bulundu.

Aslan, İpsala’nın Turpçular Köyü’ndeki işletmesinde büyükbaş sığır yetiştiriciliği yaptığını Edirne Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı olduğunu ve Turpçular Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortağı olarak sütü bu kooperatife verdiğini kaydetti. 

“KAMU İHALE KANUNUNA UYULMADI”

Yılmaz Aslan, sütlerin satış ve pazarlamasının kooperatifin üst kuruluşu olan Edirne Köy-Koop.’un yaptığını hatırlattı ve Edirne Köy-Koop.’un kamu ihale kanununa tabi olduğunu söyledi. Bunu da, ilgili kanun maddeleri ile yapıldığını dile getirdi. Ancak Köy-Koop. yöneticilerinin sütlerin satış ve pazarlamasında yıllardır kamu ihale kanuna uymadığını belirterek, “Süt konseyi adı altındaki bir oluşumun tavsiye kararını geçerli fiyat kabul edip keyfi bir şekilde sütlerin satışını yapmışlardır.” ifadelerini kullandı.

“ZARAR EDİYORUM”

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’in belirlediği resmi enflasyonun bile % 80 olduğu bir ülkede uzun süreli olarak tespit edilen süt fiyatlarının işletme giderlerini karşılayamadığını belirten Aslan, “Ben de damızlık olması gereken düveleri kesime verdim. Edirneli diğer yetiştiriciler gibi emekli maaşım sair gelirimde, yem, veteriner, elektrik v.s. masraflarımı karşılamaya yetmiyor. Kooperatife yem borcum var. Eski yıllarda sütler serbest piyasa koşulları ile satılır, süt işletmeyi çevirir, dana düve kâr kalırdı. Köy-Koop. yöneticilerinin bu uygulaması ile zarar ediyorum.” dedi.

“PİYASADA KÖY KOOP’UN DAYATTIĞI 8.5 TL FİYAT KABUL EDİLEMEZ”

Yılmaz Aslan, Anayasa’nın 17. Maddesini hatırlatarak köylüye konsey fiyatını dayatmanın hakkaniyet ilkesine bağdaşmadığını kaydetti. Aslan, şunları ifade etti: “Anayasa’nın 17 Maddesi ‘Herkes yaşama, madde ve manevi varlığını devam ettirme hakkına sahiptir’ der. Bu uygulama karşısında süt üreticisinin yaşaması, maddi ve manevi varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. İzmir’de hayvancılık işi ile iştigal eden A.Ş. (Anonim Şirket) statüsündeki bir şirket açık ihale yolu ile günlük 30 ton olan sütünü 10.70 TL+KDV ile sattığı bir piyasada Köy Koop’un dayattığı 8.5 TL fiyat kabul edilemez.”

DİLEKÇESİNİ İPSALA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA VERDİ

Süt üreticisi Yılmaz Aslan son olarak Kamu İhale Kanunu uygulamayan Köy-Koop hakkında kendisini ve Edirne İli üreticilerini zarar uğrattığı için görevi kötüye kullanma suçu işlediklerini, adı geçen yöneticiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılmasını talep ettiği dilekçesini İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğini söyledi.