MEHMET AYTAÇ

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında "TAGEM/22KIL2022-01” kodu ile “Edirne Kıl Keçisi Islahı Projesi"nin, girişimleri sonucunda 2023 yılında yürürlüğe konduğunu bildiren Ahmet Kırbaş; “T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM’in "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği’in başarılı bir şekilde 7 yıldır yürüttüğü “Edirne İli Halk Elinde Karacabey Merinosu Islahı Projesi-22KBM2015-01” yeni projenin onaylanmasında etkili olmuştur” dedi. Kırbaş, şu açıklamayı yaptı: “İlk projemiz Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kök’ün proje liderliğinde devam etmektedir. İkinci projemiz olan “Edirne İli Halk Elinde Kıl Keçisi Islahı Projesi- TAGEM/22KIL2022-01"de Doç. Dr. Süleyman Kök’ün liderliğinde ve Keşan Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü’nden Öğr. Gör. Dr. Hikmet Titrek’in yardımcılığında yürütülecektir. TAGEM/22KIL2022-01 nolu Proje Özeti: Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekleri ile yürütülen bir hayvan ıslahı projesidir. TAGEM/22KIL2022-01 nolu proje, Edirne'deki "Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği”ne üye 26 keçi yetiştiricisinin elindeki 5403 baş dişi ve 277 baş teke, toplamda 5680 baş kıl keçisinin ıslahı üzerine yürütülen bir araştırmadır. Edirne İlindeki 26 sürüde 5 yıl süreyle süt verimleri yönünden seleksiyon çalışması yapılacak ve aynı zamanda da morfolojik açıdan tip sabitlemesi yapılacaktır. Projeyle Kıl keçisi yerli gen kaynaklarının sürdürülebilirliği hedeflenmektedir. 5 yıllık süre sonunda sürünün Kıl keçisi taban sürüsü tüm işletmelerde tamamen yenilenmiş olacak ve tüm hayvanların verim kayıtları belirlenmiş olacaktır. Projedeki sürüler 5 yıl sonra elit sürülere dönüştürülebilecektir. Tarım Orman Bakanlığı, TAGEM bünyesinde yürütülmekte olan diğer projelerde olduğu gibi projeye katılan yetiştiricilerin her yıl anaç keçi ve tekelerine, doğan yavrularına yıllık maddi destekte sağlanmaktadır. Proje başarılı bulunduğu takdirde 5'er yıllık sözleşmeler halinde yenilenmektedir. Projenin temel amacı, ülkemizin damızlık ihtiyacını yerli ırklardan karşılamak ve hayvansal protein kaynaklarını sürdürebilmektir.”