Köy içme sularının 2021 yılı için m3 fiyatı asgari 2,70 TL

2021 yılı İçme Suyu Asgari Ücret Tarifesinin Belirlenmesi ve Katı Atık Toplama Asgari Ücret Tarifesi ve Atık su Ücret Tarifeleri, İl Genel Meclisinin Ocak ayı toplantısında belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

Köy içme sularının 2021 yılı için m3 fiyatı asgari 2,70 TL

2021 yılı İçme Suyu Asgari Ücret Tarifesinin Belirlenmesi ve Katı Atık Toplama Asgari Ücret Tarifesi ve Atık su Ücret Tarifeleri, İl Genel Meclisinin Ocak ayı toplantısında belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

Medya Keşan
Medya Keşan
06 Ocak 2021 Çarşamba 10:50
Köy içme sularının 2021 yılı için m3 fiyatı asgari 2,70 TL

SONGÜL KONAR

“KÖY SINIRLARI İÇİNDE MEVCUT HER HANE BAŞINA ÇÖP TOPLANMA BEDELİ 9,70 TL”

İl Genel Meclisinin Cumhuriyet Halk Parti’li üyeleri Sezgin Gündoğdu, Erdinç Can ve Erdoğan Gümülcineli toplantı ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada şunları paylaştılar: “Edirne İli Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 7. Maddesi (a) bendi “İl Genel Meclisi her yılın aralık ayı toplantısında bir sonraki (Ocak-Aralık 12 aylık) su tüketim bedellerine ilişkin asgari ücret tarifesini ilçe bazında beher m3 üzerinden belirler” şeklindedir. Ayrıca, Edirne İli Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme-Bakım ve Onarım Yönetmeliği, içme suyu tesislerinin işletmesi ile bakım ve onarımını Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, İçme Suyu Birliklerine ve Muhtarlıklara vermiştir. Tesislerin işler halde tutulması için gereken maliyetler su maliyetine yansıtılmaktadır. Bu maliyetler; personel masrafı, enerji giderleri, klorlama cihazı ve klor giderleri ile bakım-onarım giderlerinden oluşmaktadır. Kişi başına hesaplanan su miktarı, tesislerin işletme, bakım-onarım maliyetleri ve köylerde uygulanmakta olan su fiyatları birlikte değerlendirildiğinde 2021 yılı için suyun m3 fiyatının asgari 2,70 TL (İki Türk Lirası Yetmiş Kuruş) olmasına karar verilmiştir. Edirne İl Özel İdaresi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletme, Bakım ve Onarımı İle Katı Atık Toplama Yönetmeliği’nin ücret tarifelerinin tespiti, tahakkuku, tahsilini düzenleyen 10. maddesinin (a) bendi “İl Genel Meclisi her yılın Aralık ayı toplantısında bir sonraki yılda uygulanacak kanalizasyon, atık su arıtma ve katı atık toplama hizmetine ilişkin asgari ücret tarifesini ilçe bazında beher m3 üzerinden belirler” şeklindedir. Ayrıca, Edirne İl Özel İdaresi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletme, Bakım ve Onarımı ile Katı Atık Toplama Yönetmeliği’ nin 9. Maddesi; katı atıkların toplanması hizmetinin yerine getirilmesinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerini ve bu hizmeti köy adına vermek isteyen Köy Muhtarlıklarını yükümlü kılmıştır. Katı atıkların köy sınırları içinde toplanarak Katı Atık Birliklerinin depolama alanlarına götürülmesi hizmetinde en önemli etkenler çöp kamyonunun işler halde bulundurulması ve devamlı personel çalıştırılmasıdır. Araç başına 3 personel çalıştırılması ve aracın hizmet verir halde tutulması önemli maliyet oluşturmaktadır. (Asgari ücretten 1 kişinin 2021 yılında işverene yıllık maliyeti: 3.577,50x12=42.930,00 TL.) Bu bedel bazı ilçelerimizde kamyon sayısı ve çalışan sayısına göre daha da fazladır. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Muhtarlıklar tarafından karşılanan katı atık toplama maliyetine cüzi katkı olması, vatandaşlarımızda sorumluluk bilincinin oluşturulması, hizmetin yaygınlaştırılması ve genişletilmesi amacıyla köy sınırları içinde mevcut her hane başına 2021 yılı için asgari 9,70 TL. (Dokuz Türk Lirası Yetmiş Kuruş) katı atık (Çöp) toplama hizmet bedeli toplanmasına, Edirne İl Özel İdaresi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletme, Bakım ve Onarımı ile Katı atık Toplama Yönetmeliği’ nin ücret tarifelerinin tespiti, tahakkuku, tahsilini düzenleyen 10. maddesinin (a) bendi uyarınca su sayaçlarında kaydedilen su miktarı (m3) dikkate alınarak beher metreküp başına Atık su asgari ücret tarifesinin tüm ilçeler dahil olmak üzere 0,30 TL (Otuz Kuruş) olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol