Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre Türkiye nüfusunun %26’sını çocuk nüfus oluştururken, en düşük çocuk nüfusa sahip iller arasında Edirne, %17,5 ikinci sırada yer aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuk nüfusa özel olarak Edirne İstatistik  Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye nüfusunun %26’sını çocuk nüfus oluştururken oluşturdu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu birinci il %16,5 ile Tunceli, ikincisi %17,5 ile Edirne ve üçüncü de %18,3 ile Kırklareli oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılsonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2023 yılında %26 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19 olacağı öngörüldü.

EDİRNE %17,5 İLE ÇOCUK NÜFUS ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ İL OLDU

Çocuk nüfus (0-17 yaş grubu) 2023 yılında ülkemizde 22 milyon 206 bin 034 kişi olup çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %26,0 oldu. Edirne’de ise çocuk nüfus 73 bin 596 kişi olup, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %17,5 olmuştur. ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %44,4 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı %40,5 ile Şırnak, %38,2 ile Ağrı ve Muş izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, %16,5 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi %17,5 ile Edirne ve %18,3 ile Kırklareli izledi.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANININ AB ÜLEKERİNDEN YÜKSEK

Eğitim-Sen'den 1 Mayıs çağrısı Eğitim-Sen'den 1 Mayıs çağrısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18 oldu. AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, %23,4 ile İrlanda, %21,1 ile Fransa, %20,9 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, %15,1 ile Malta, %15,4 ile İtalya, %15,9 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.