HABER MERKEZİ

Ticaret Bakanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü,  23 Temmuz 2023 tarihinde İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı’nın açılışının yapılmasının ardından İpsala Gümrük Müdürlüğü sahası içerisindeki bazı uygulamalarda aşağıda belirtildiği şekilde değişiklikler yapıldığını bildirdi.

Buna göre, 28 Temmuz 2023 tarihinden itibaren; Gümrük sahasına TIR parkından araç sevk işlemleri herhangi bir aksamaya meydan vermeden Gümrük Sahasında bulunan personel ve TIR parkı işleticisi UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. personeli tarafından koordineli bir şekilde sağlanacak.

TIR Çıkış tarafında 9 no.lu peron acil geçişler ve acil durumlar için kullanılacak. İdarece geçiş önceliği verilen; taze/soğutulmuş balık ve çabuk bozulabilir nitelikteki eşya taşıyan araçlar (midye, çilek, canlı hayvan, canlı bitki vb.) ile yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşıyan araçlar zorunlu durumlar haricinde saha içerisinde herhangi bir bekleme yapmadan çıkış yapacak. Gümrük personeli çok acil durumlar haricinde ters yönden araç almayacak, zorunlu durumlarda ise Grup Müdür Yardımcısına bildirilerek alınacak talimata göre işlem yapılacak. 

İpsala Gümrük Müdürlüğünce Yunanistan Gümrük İdaresi ile yapılan şifahi görüşmeler ve gözlemler neticesinde Kipi Gümrük Sahasının yetersiz olduğu, anılan Gümrük İdaresince 24 saat esasına göre zirai kontrol ve veteriner kontrol işlemlerinin yapılmadığı tespit edildi. Belirtilen kontrollerin yapılmadığı saatler içerisinde Kipi Gümrüğüne giden araçların Kipi gümrük sahası içerisinde beklemeleri nedeniyle araç sahası kapanmakta ve farklı eşya taşıyan çadırlı/brandalı araçların işlemleri yapılmamaktadır.

Bu nedenle taze/soğutulmuş balık ve çabuk bozulabilir nitelikteki eşya taşıyan araçlara(midye, çilek, canlı hayvan, canlı bitki vb.) sabah 06.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında öncelik verilerek acil geçiş bölümünden geçişi sağlanacak olup bu araçlara 17.00 ile 06.00 saatleri arasında herhangi bir geçiş üstünlüğü verilmeyecektir.

Acil geçişler için ayrılan bölümden gelen araçların belgeleri tescil de görevli personel tarafından kontrol edilecek, uygun bulunması halinde tescil işlemi yapılarak araç çıkış kapısına sevk edilecektir. Ayrıca hudut kapıda görevli Muhafaza Memuru tarafından da evraklar incelenerek, geçiş önceliği verilen araçlardan olduğunun anlaşılması halinde aracın saha düşümü yapılıp geniş kapıdan çıkışı sağlanacak.

Hudut kapı önünün kapanmaması için kapı önünde en fazla 5 veya 6 aracın beklemesine izin verilecek olup bu husus anılan peronda görevli personelce takip edilecektir. Acil geçiş hattında bulunan geniş kapı yukarıda belirtilen saatlerde açık tutulacak olup diğer saatlerde görevli muhafaza memuru tarafından kapatılacak.

Uygulamaya konulan düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen araçlar hakkında tutanak tanzim edilerek derhal idareye intikal ettirilecek.