10 dönüm arsaya, imar tadilatı!

Keşan Belediye Meclisi, Borsa arsasından "Eğitim Alanı"nı kaldırdı

10 dönüm arsaya, imar tadilatı!

Keşan Belediye Meclisi, Borsa arsasından "Eğitim Alanı"nı kaldırdı

08 Kasım 2013 Cuma 08:13
10 dönüm arsaya, imar tadilatı!
 Sonay CAN

Keşan Belediye Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı dün yapıldı.

Keşan Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve saat 16.00’da başlayan toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan başkanlık etti. Toplantının başlangıç bölümünü Makedonya’dan gelen Shuto Orizari Belediyesi heyeti de izledi.

MAKEDON KONUKLARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Meclis toplantısı öncesinde Özcan, Makedon konuklara çeşitli hediyeler verdi. Mehmet Özcan, Shuto Orizari Belediyesi’yle kardeş belediye olmalarının ancak İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildikten sonra mümkün olduğunu kaydederek, kararın 20 Ağustos 2013 tarihinde onaylandığını ancak kendilerine eylül ayı içerisinde tebliğ edildiğini, kendileri de buna istinaden Makedon heyetini Keşan’a davet ettiklerini söyledi. Özcan, açıklamasının ardından, Makedonya Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Amdi Bayram, Shuto Orizari Belediye Başkanı Elvis Bayram ve Bakan Yardımcısı İbraim İbraimi, Shuto Orizari Belediye Meclis Başkanı Sead İsmail, Makedonya Eğitim Bakanlığı Müdürü Redzep  Alichupi ve Tercüman Suzan Musli’den oluşan heyete Keşan ve Saros Körfezi’ni tanıtan çeşitli hediyeler verdi. Makedon konuklar da ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundu.

GÜNDEME 5 MADDE İLAVE EDİLDİ

Makedon konukların ayrılmasının ardından meclisin gündemine geçildi. CHP’li Meclis üyeleri Mustafa Yavaş ve İsmail Özkan ile Bağımsız Üye Orhan Süzen’in mazeretleri nedeniyle katılmadığı meclis toplantısında izinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ilk olarak gündeme İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün arsa satışı, imar plan değişikliklerini içeren 5 madde ile kadro değişikliğini içeren 1 madde dahil edildi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

İLK İKİ MADDE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

Gündemin 1’inci maddesindeki Keşan Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 2’nci maddesindeki

Keşan Belediyesi 2014 yılı Performans Programı, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Komisyon, 20 gün içinde tamamlayarak bütçe ve programı Meclise getirecek.

HALK EKMEK’İN HESAPLARINI İNCELEYEN KOMİSYON RAPORUNU SUNDU

Gündemin 3’üncü maddesi ise tartışmalı geçti. Keşan Belediyesi Halk Ekmek Ldt. Şti.’nin faaliyetleriyle ilgili Meclis tarafından oluşturulan ve CHP, AK Parti ve MHP’li üyelerden oluşan komisyon, raporunu meclise sundu.

Ayrıntılı raporun sonuç bölümü, Komisyon Başkanı Ercan Ersoylu tarafından şu şekilde açıklandı:

“1. Halk Ekmek Ltd. Şti. üretimini yapıp sattığı parke taş ve bordür imalatı işini 2012 yılında terk etmiştir. 2013 yılındaki faaliyeti sadece tahsisli gayrimenkullerin kira gelirlerinden ve Keşan merkez
Cennet Bahçesi ile Erikli’de mevcut çay bahçesi işletmeciliğinden ibarettir.

2. Şirket işletmelerinde merkezde 6 adet işçi devamlı çalışmakta (İşletme müdürü dahil) Cennet Bahçesi ve Erikli’deki çay bahçesinde sadece yaz mevsiminde sezonluk olmak üzere 10 işçi çalışmakta ve ayrıca da 2 adet taşeron işçi (geçici) olarak çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

3. Şirket gayrimenkul kiralamalarının tümü kira sözleşmesiyle kiralanmış olup kira tahsilâtları şirketin banka hesabına kiracılar tarafından yatırılmaktadır. Nakit tahsilât söz konusu değildir.

4. Kiralama sözleşmelerinin şirket karar defterine karar almak suretiyle yapılması, ayrıca şirkette görevlendirilecek sorumlu müdür ve müdüre ödenecek ücretin de karar defterine karar alınmak suretiyle işlenmesi ilgili yasalara göre usul yönünden gerekli olduğunun şirket yönetimine bildirilmesi uygun görülmüştür.

5. Şirketin çalıştırdığı tüm hizmet işletmelerinde (çay bahçelerinde) terminal sistemin kurulması ile daha düzenli bir çalışmanın olacağı ve hizmet akışının daha güvenli ve sağlıklı yapılacağının önerilmesi uygun görülmüştür.

6. Şirket tarafından kiralanan gayrimenkullerin kiralama rayiç bedellerinin emsaline uygunluğunun araştırılması ile bazı kiralamalarda güncelleme yapılarak gelir artışlarının yapılacağı görüşündeyiz.

7. Şirket kayıtlarında görüldüğü üzere şirketin Vergi ve SGK borçlarının bulunduğu tespit ve teyit edilmiştir. Şirket yönetimi varlık barışı kapsamında vergi borçlarını taksitler halinde ödemektedir, ancak SGK ile ilgili varlık barışı bozulmuş olduğundan SGK ile yeni bir anlaşma yapılarak SGK borçlarının ödenmesi için çalışılması gerekmektedir.”

NECATİ GÖRÜR’DEN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMA

Sonuç raporunun okunmasının ardından bu rapor hakkında aynı zamanda kurulan komisyonun da üyesi olan ve raporda imzası bulunan AK Parti Grup Sözcüsü Necati Görür söz aldı ve şirket hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Halk Ekmek’in kuruluş amacının Keşan halkına ucuz ekmek yedirmek ve ekmek fiyatlarını regüle etmek olduğunu kaydeden Görür, bu amaçtan sapılarak belediyenin gayrimenkullerini kiralamaya yöneldiğini ifade etti. Necati Görür iddialarının devamında özetle şöyle dedi: “Halk Ekmek, Keşan Belediyesi’ni sürekli zarar ettirmiştir. Yıllık geliri 450 bin TL olan bir şirket nasıl olmuş da zarar etmiştir. Ayrıca bu kurumun personeli Keşan Belediyesi’nde çalıştırılmıştır. Bu durum yasalara aykırıdır. Ayrıca şirketin işlettiği Erikli Çay Bahçesi ve Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ndeki günlük ciroları standart olarak 1000 TL olarak gösterilmiştir. Oysa gerçek rakam bunun çok çok üzerindedir. Şirket bünyesinde çalışan personelin SGK borçları 220 bin TL, şirketin vergi borçları ise 118 bin TL civarındadır. Kısacası Halk Ekmek şirketi belediyenin arka bahçesi olarak kullanılmaktadır.”

ÖZCAN’IN TEPKİSİ SERT OLDU

Bu açıklama ve Görür’ün, sözlerini, “AK Parti belediyeciliğinde bunlar olmayacak” cümlesiyle bitirmesi üzerine sinirlenen Belediye Başkanı Özcan, Necati Görür’ün de komisyonda yer aldığını ancak az önce ileri sürdüğü iddialarının komisyon raporunda yer almadığını belirterek tepki gösterdi. Mehmet Özcan, “Talebiniz üzerine, siyaset gütmeden, bütün partilerden temsilcilerin katıldığı, sizin de yeraldığınız bir komisyon kuruldu. Siz de bu raporu imzaladınız. Şimdi kalkıp farklı şeyler söylüyorsunuz, sonunu da AK Parti belediyeciliğiyle bitiriyorsunuz!” dedi. MHP’li meclis üyeleri de bu konuda Özcan’a destek çıkarak, komisyonun bağımsız bir şekilde çalıştığını ve raporun hemfikir olarak kaleme alındığını kaydederek, bunun aksine iddiaların kendilerine de hakaret olacağını belirttiler. Diğer üyelerin de görüşlerini iletmesinin ardından, yaptıkları çalışma nedeniyle komisyona teşekkür eden Özcan, şirketin hesaplarının bundan sonra her yıl 2 kez tarafsız bir komisyon tarafından rapor halinde Meclis’e sunulacağını da dile getirdi.

ANAFARTALARSPOR’A TESİS YERİ TAHSİSİ İMAR KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞÜLECEK

Meclis, Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde, belediye adına kayıtlı bir taşınmazın Anafartalarspor Kulübü’ne gelir sağlamak amacıyla spor alanı, sosyal tesis vb. aktiviteler kurup işletmek için tahsisinin yapılması konusunu, oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale etti.

İLAVE MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ

İSTASYON MAHALLESİ’NDEKİ ARSA, EĞİTİM ALANINDAN ÇIKARILIP KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAN EDİLDİ

Meclis daha sonra gündeme ilave edilen önergeleri görüştü.

İlk olarak Keşan Ticaret Borsası’na ait İstasyon Mahallesi 50 ada 42 parselin 10.000,00 m²’lik kuzey kısmında “Eğitim Tesisleri Alanı”nın E=0,60, Beş kat, maksimum 15,50 metre yükseklikte “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak imar plan değişikliği yapılması isteğini görüştü. Konu hakkında söz alan İmar Komisyonu Sözcüsü Erdoğan Gümülcineli, söz konusu yerde daha önce eğitim alanı olarak belirlenen alanın hemen yakınında İstasyon Mahallesi’nde bir eğitim alanı daha ayrıldığının tespit edildiğini ifade etti ve yerin eğitim alanı vasfından çıkarılmasının istendiğini aktardı.

Meclis, “Eğitim Alanı"nı kaldırarak, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olmasını kabul ederken; belediyenin, bu arsa üzerinde kadastro çalışmaları sonucu 7 bin metrekare civarında parçalı yere sahip olduğu, Keşan Ticaret Borsası'nın da 3 bin metrekare arsa bağışlaması ve bunların tek bir yerde toplanması sonucu 10 bin 193 metrekare tutarında bütün bir parsel elde ettiği belirtildi.

KÜLTÜR TESİS ALANI, KÜLTÜR VE SPOR TESİS ALANI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

İmar planı değişikliğinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Yeni Mahalle’de 1315 adada mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan 14.739,71 m²lik parsele Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce Kültür Sanat ve Spor Gençlik Merkezi yapılacağını aktaran Özcan, yerin “Kültür Tesis Alanı” olan kullanımının “Kültür ve Spor Tesis Alanı” olarak değiştirilmesinin gerektiğini bildirdi. İsim değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

SPOR VE GENÇLİK MERKEZİ İÇİN ARSA TAHSİS EDİLDİ

İsim değişikliğinin gerçekleştirilmesinin ardından, aynı parsel, Kültür Sanat ve Spor Gençlik Merkezi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

TİCARET BORSASI ARSASI TEK PARSEL HALİNE GETİRİLDİ

Keşan Ticaret Borsası’nın İstasyon Mahallesi’ndeki arsasında, Keşan Belediyesi’ne kadastral durum ve artık parseller dışında 3 bin m2 daha eklenerek, toplamda 10 bin 193 m2’lik alanın tek parsel haline getirilerek tapusu verilmek kaydıyla devri kabul edildi.

GECEKONDU ARSASI SATIŞA ÇIKACAK       

Yeni Mescit Mahallesi, 1159 adada, mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan 15 No’lu parselde gecekondusu bulunan şahısların talebi üzerine, arsanın ihale yoluyla satışa çıkarılması kabul edildi.

GİTTİ MİMAR, GELDİ MÜHENDİS

Keşan Belediyesi’nin norm kadro değişikliğini içeren son ilave gündem maddesine geçildi. Mimar kadrosunun mühendis kadrosuna dönüşümünü içeren madde hakkında bilgi veren Özcan, bu değişikliği Atık Su Arıtma Tesisi’nde Çevre Mühendisine ihtiyaç duyulacağını öngörerek getirdiğini açıkladı. Bu değişiklik de oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından, toplantıyı kapatan ve alınan kararların Keşan’a hayırlı olması temennisinde bulunan Mehmet Özcan, verdikleri destek nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür etti. Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturumu 28 Kasım 2013 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 16.00’da başlayacak.   

Son Güncelleme: 08.11.2013 08:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol