Bilirkişi heyeti, Trakya'da patlayıcı madde deposu kurulması hakkında olumsuz rapor sundu

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven, Trakya'ya yapılması planlanan patlayıcı madde deposu kararının iptali ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Bilirkişi heyeti, Trakya'da patlayıcı madde deposu kurulması hakkında olumsuz rapor sundu

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven, Trakya'ya yapılması planlanan patlayıcı madde deposu kararının iptali ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:01
Bilirkişi heyeti, Trakya'da patlayıcı madde deposu kurulması hakkında olumsuz rapor sundu

HABER MERKEZİ

Doğrugüven, doğa ve yaşam için mücadele veren herkese teşekkür ederek, konu ile ilgili şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Uzunköprü halkına rağmen hukuka, kamu yararına aykırı, planlama esaslarını yok sayan, tepeden inme plan değişikliği yaparak kurulmasının önünü açtığı patlayıcı madde deposunun iptali için Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneğinin müdahil olduğu Edirne İdare Mahkemesinde görülen davada uzman beş kişilik bilirkişi heyeti oybirliğiyle hazırladığı 43 sayfalık bilimsel raporunu mahkemeye sunmuştur. Sunulan rapor Saçlımüsellim köyünde ve Trakya'mızın verimli arazileri üzerinde patlayıcı madde deposunun kurulamayacağını hukuksal, bilimsel ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde ortaya koymaktadır. Bilirkişi heyeti raporuna göre; 1- Planlanan parseller Çakmak Barajı Havzası dahilinde olup yer altı suyu besleme alanı içindedir. 2- Parseller hali hazır Kuru Özel ürün Arazisi (KOT) sınıfındadır. 3- İmar planı teklifine konu taşınmazlar yürürlükteki Trakya Bölgesi Çevre Düzeni Planında hakim fonksiyon olarak ‘Tarım Arazisi’, ‘Orman Alanları’ ve ‘Yer altı Suları Besleme Alanı” kullanımındadır. Edirne İl Çevre Düzeni Planına göre ise “Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli Korunacak Alan’ vasfındadır. 4- Dava konusu planda strateji olarak ; tek bir depo yerine güvenlik mesafesini düşürücü 4 adet küçük depo tasarlanmıştır. 5- Üst ölçekli planlardaki kullanım türüne aykırı olarak getirilen yeni kullanım türü yönüyle planlar arası uyumsuzluk göze çarpmaktadır. 6- Dava konusu değişiklikler üst ölçekli planlarda değişiklik gerektirmektedir. Çünkü ilgili parsellerin büyüklüğü 50 hektarın çok üzerinde 94.65 hektardır. 7- Plan hükümlerinde 94.65 hektar alanda tarımsal faaliyetin sürdürüleceğine dair hüküm bulunmadığına göre hektarlarca alan tarım dışı bırakabilinecektir. 8- İlgili gösterimde yer alan “Üretim” ifadesi uygulamada alanda doğrudan bir patlayıcı madde üretimini mümkün kılacak bir ifadedir. 9- % 0 – 18 arasında değişen eğime sahip olan parseller üzerinde aşırı yağışlarla birlikte toprak kayması riskinin bulunmakta olup yapılmak istenen yatırım için zemini sağlam bir toprak yapısından söz edilemez. 10- Davaya konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Çevre Düzeni Planlarına uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. 11- Söz konusu parsellerin Özel Ürün Arazisi sınıfında bulunduğu ve davaya konu plan için tarım dışı amaçla kullanılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir. 12- 3083 sayılı Toplulaştırma kanunu çerçevesinde bölgede yürütülen projelerin etkileri ve sahada neden olacağı yeni fiili durumlar ise hiç dikkate alınmamıştır. Böylece kanunun amacı ve bölge tarım arazileri üzerinde sağlayacağı katkı da yok sayılmış olmaktadır. 13- Yöre veya bölge halkının kalkınmasında kamuya yararlı bir planlama olarak nitelendirilebilmesi amacıyla kamu kurumlarından alınmış herhangi bir kamu yararı belgesi yoktur. 14- Projenin bölge için zorunluluk hali tespit edilemediği gibi çevre tarım arazilerindeki tarımsal bütünlüğü bozacağı anlaşılmaktadır. 15- Plan ve proje alanı tarımsal açıdan patlayıcı madde deposu tesisi yapımı için uygun bir yer seçimi olarak değerlendirilmemiştir. 16- ÇED yönetmeliği Duyarlı Yöreler maddesi gereği depolama alanı korunması gereken alanlar olarak belirlenmiştir. 17- Böyle bir arazide depolama yapılmasının ve taşıma yollarının yayılıcı kirletici kaynağı olması nedeni ile alınacak tedbirlerle ilgili olarak herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanmamıştır. 18- Davaya konu işlemde planlama esasları, şehircilik ilke ve teknikleri, çevrenin korunması, geçerli mevzuat yönüyle eksiklikler bulunduğu ve bu eksikliklerin göz önünde bulundurulmasında kamu yararı bulunduğu Bilirkişi Heyetinin ortak görüş ve kanaatidir. Bilirkişi heyetinin hazırladığı ayrıntılı bilimsel raporun en önemli idari sonucu da her iki plana imza atan ve onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yetkilerinin işlediği görevi kötüye kullanma suçudur. Rapor ile tespit edilen hukuksuzlukları, mevzuata aykırılıkları uzman olan Bakanlık yetkililerinin bilmemesi mümkün değildir. Edirne İdare Mahkemesinin vereceği iptal kararına bağlı olarak masa başından bu kamu zararına onay ve imza veren ilgili kamu görevlileri hakkında idari ve adli süreç başlatacağız. Bilirkişi raporu göstermektedir ki çevreyi, tarımı korumak ile görevli yetkililer eliyle Trakya tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanıma açılması için imza ve onay verilmektedir. Trakya’da doğa ve yaşam için mücadele veren başta Trakya Platformu olmak üzere Kent Konseylerine, yaşam savunucusu doğa korumacı tüm dostlarımıza, verdiğimiz uğraşları güzel haberler yaparak kamuoyuna sürekli taşıyan özgür ve yürekli gazeteci dostlarımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz.”

Google Play Store’dan Medya Keşan uygulamasını indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Apple Store’dan Medya Keşan uygulamasını indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Facebook sayfamız için BURAYA TIKLAYINIZ

Twitter için BURAYA TIKLAYINIZ

Instagram için BURAYA TIKLAYINIZ

Google plus için BURAYA TIKLAYINIZ

Youtube Kanalımız için BURAYA TIKLAYINIZ

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol