Tanju Şapçı, 24 Haziran’da değişen Asansör Yönetmeliği hakkında bilgi verdi

“Her asansörün bir kimlik numarası olacak”

Tanju Şapçı, 24 Haziran’da değişen Asansör Yönetmeliği hakkında bilgi verdi

“Her asansörün bir kimlik numarası olacak”

23 Temmuz 2015 Perşembe 07:51
1622 Okunma
Tanju Şapçı,  24 Haziran’da değişen Asansör Yönetmeliği hakkında bilgi verdi
 TMMO (Makine Mühendisleri Odası) Edirne Şubesi Keşan Temsilcisi Tanju Şapçı, dün yaptığı açıklamada, Asansör Yönetmeliği’nin değişerek 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek, yeni yönetmelik hakkında önemli bilgiler verdi. Şapçı, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin değişerek, 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

YÖNETMELİK TÜM ASANSÖRLERİ KAPSIYOR

Bu yönetmelikteki amacın, insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemek olduğunu kaydeden Şapçı, “Bu Yönetmelik; Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan tüm asansörleri kapsamaktadır.” dedi.

 SORUMLULUK APARTMAN YÖNETİCİSİNDE OLACAK

Yeni çıkan yönetmeliğe göre bundan sonra, bu yönetmelik kapsamında bulunan her asansörün, asansör kimlik numarası ile tanımlanacağını belirten Şapçı, “Asansör kimlik numarası, A tipi muayene kuruluşu tarafından bir defaya mahsus olarak oluşturularak ve erişimine izin verilen kendi veri tabanı vasıtasıyla ilgili idare ile paylaşılacaktır. Asansör kabinine iliştirilen etiketin, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesine dair sorumluluk, apartman yöneticisi veya bina sorumlusundadır.” diye konuştu.

MEVCUT ASANSÖRLER BİR DEFAYA MAHSUS TEHCİL EDİLECEK

Bu yönetmeliğe göre A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansörlerin, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edileceğine de dikkat çeken Tanju Şapçı, “Bina sorumlusu, mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 gün içerisinde başvuracaktır. Mevcut asansörün tescil belgesi, ilgili idare tarafından düzenlenerek bina sorumlusuna sunulacaktır. Apartman yöneticisi ve ya bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar. Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir. Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.” şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME BAKIM KONUSUNDA YETKİLİ FİRMALARLA  İMZALANMALI

Binada bulunan asansör bakımının, bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılacağı bilgisini veren Şapçı, bina ve apartman yöneticilerinin, Asansör Bakım Sözleşmesi yaptığı firmaların bakım konusunda yetkili olup olmadığına mutlaka dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi; “Aksi halde sorumluluk apartman ve ya bina yöneticisindedir. Apartman ve ya bina yöneticilerinin bir diğer dikkat etmesi gereken husus da her asansörde olması gereken Asansör Kayıt Defteri’dir. Piyasaya arz edilen her yeni asansörün hizmete alındığı tarih, asansörün en temel teknik özellikleri, halat ve/veya zincirlerin ve tip kontrol belgesi gerektiren parçaların özellikleri, tesis planları ve elektrik devre şemaları gibi asansörün ana fonksiyonlarını içerecek unsurların ve asansör periyodik kontrol sonuçları ile önemli kazaların kayıt edileceği asansör kayıt defteri, söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır.

KONTROL SONUÇLARI 4 GRUPTA DEĞERLENDİRİLİR

Ayrıca asansör kimlik numarası, asansör kayıt defterinde belirtilir. Asansör kayıt defterinin bitmesi durumunda, yeni defter bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından temin edilir. Biten kayıt defteri, bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilir. Apartman yöneticisi veya bina sorumlusunun talebi doğrultusunda A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacak olan periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir. Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir. Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

ASANSÖR EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE GÜVENLİ HALE GETİRİLMELİ

Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. İlgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. İlgili idarenin izni ile gerçekleştirilecek düzeltme işlemi ve akabinde gerçekleştirilecek olan takip kontrolü neticesine göre asansör hizmete sunulur. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.”

Son Güncelleme: 24.07.2015 08:15
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol