TRAKYAKA’dan

Trakya’nın on yıllık yol haritası

TRAKYAKA’dan

Trakya’nın on yıllık yol haritası

25 Temmuz 2013 Perşembe 04:06
TRAKYAKA’dan
 Çalışmalarına 2011 yılında başlanan TR21 2014-2023 Bölge Planı hazırlıkları sona erdi. Kalkınma Bakanlığı tarafından Trakya Bölge Planı’nı hazırlamakla görevlendirilen Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğü planda son dönemece girildi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, Trakya’nın önümüzdeki on yılına şekil verecek olan çalışmanın, Ajans yönetim kurulunun kabulü ile birlikte onay için Ankara’ya gönderildiğini açıkladı. Üstün’ün verdiği bilgiye göre Plan, ilgili Bakanlardan oluşan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bölge ile ilgili yapılan birçok sektörel analiz, araştırma ve toplantı sonucunda yerel paydaşların ve uzmanların görüşleri doğrultusunda oluşturulan TR21 2014-2023 Bölge Planı onay için hazır. Süreç içerisinde gerek çalıştay ve toplantılar, gerekse anket ve kamuoyu araştırmaları ile binlerce insanın katılımı sonucu oluşan plan taslağına son şekli verildi. Ajans tarafından yapılan tüm araştırma, analiz ve saha çalışmaları alanında uzman akademisyenlerle işbirliği halinde derlenerek bölge planı çalışması oluşturuldu. Ajans yönetim kurulunun onayından geçen plan yürürlüğe girmesi için Ankara’nın onayına sunuldu. 

TRAKYA BÖLGESİ İÇİN HEDEFLER BÜYÜK 


Trakya Bölgesi’nin gelecek on yıl içerisindeki sosyal, ekonomik ve beşeri gelişimini ele alan, katılımcılık esasları çerçevesinde hazırlanan, çok yönlü araştırma ve bilimsel verilerle güçlendirilen Bölge Planı büyük hedefler içeriyor. Planda 2023 yılında Trakya’da kişi başı gayri safi katma değerin iki kat artarak 12 binden 24 bin Amerikan Dolarına, bölgenin toplam ihracatının ise üç kat artışla 800 milyon dolardan 2,5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Planda yer alan benzer hedefler şu şekilde sıralanıyor:

İŞSİZLİK EN AZA İNECEK

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Onuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine paralel olarak gelecek süreçte Trakya Bölgesi’ndeki işsizliği en aza düşürmeyi hedefleyen bölge planı, bu aşamada yaratıcı öneriler dile getiriyor. Planda yer verilen öneriler doğrultusunda hâlihazırda %7,4 olan işsizlik oranı, yenilikçilik, işbirliği, katma değerli üretim ve yüksek teknolojiye geçiş hamlesiyle birlikte 2023 yılında %4’e düşecek. Bölgenin yaşam ve refah seviyesi üzerine eğilen plan uygulama aşamasında toplumun tüm kesimleri için kapsamlı çözümlerin hayata geçmesini teşvik edecek.

GİRİŞİMCİLİK ARTACAK, TRAKYA YENİLİK MERKEZİ OLACAK


Bölge planında genişçe yer tutan konulardan birisi de bölgenin girişimcilik potansiyeli ve yenilik kültürü. Plan kapsamında yapılan bilimsel araştırmalara göre Trakya’daki girişimcilik oranı %2,5. Plana göre bu oran hayata geçirilecek yeni politika ve yöntemlerle %9’a çıkartılacak. Yeni finansman kaynakları, ‘girişim park’, ‘girişim ofisi’ gibi oluşumlar ile desteklenecek olan girişimciler diğer girişimci adaylarına örnek teşkil edecek. Plana göre ayrıca bölgedeki Ar-Ge merkezleri, patent ve bilimsel yayın sayıları önemli ölçüde artırılarak, her alandaki yenilikçilik teşvik edilecek. 

PLANIN TEMELİNDE ‘ÇEVRE’ VAR

Son yıllarda Trakya’da yaşanan çevre sorunlarına dikkat çeken plan, tüm aşamalarda merkeze çevrenin korunmasını alıyor. Gelecek on yılda Trakya’nın doğal varlıklarının eski haline kavuşturulması ve ölçülü kullanımı temel alınıyor. Çevreye duyarlı üretim anlayışı için politikalar belirleyen plana göre, atık su hizmeti verilen belediye oranının % 3’ten %80’e; Ergene’nin su kalitesinin de 4’ncü sınıftan 2’nci sınıfa yükseltilmesi hedefleniyor. Suyun sürdürülebilir kullanımına özel bir önem atfeden planda, yer altı ve yer üstü sularının korunması için sanayi ve tarım sektörüne önemli düzenlemeler getiriliyor. Suyu kirleten etkenlerin en aza indirileceğinin vurgulandığı plan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi ve kıyı kirliliğinin kontrol altına alınmasına dönük özel önlemler içeriyor. Çevresel sürdürülebilirlik ile birlikte çevresel çalışmaların ekonomik değere dönüştürülmesini amaçlayan plan, bölgede çevre teknolojileri araştırma merkezinin kurulmasının sağlanarak çevre konusunda yapılacak çalışmalar için bilgi ve teknoloji üretilmesini de hedefliyor.

SANAYİ VE TARIM KOL KOLA GİDECEK

Türkiye’nin tarım, hayvancılık ve sanayi üretiminde ilk sıralarda yer alan Trakya’nın rekabetçi gücünü artırabilmesi için 2023 yılına kadar hayata geçirilmesi gereken adımları sıralayan plan, bölge için yeni bir vizyon çiziyor. Sanayide rekabetçi yanı olmayan ve çevreyi kirleten kolların bölgeye gelmesinin sınırlanması, OSB doluluk oranlarının %44’ten  %80’e yükseltilmesi, sulanabilen arazi oranının toplam potansiyelin %51’inden %80’ine çıkartılması ve hayvancılığın profesyonelleştirilmesi planda öngörülen politikalardan sadece birkaçı. 

ÖNCE İNSAN

Trakya’ya 2023 yılı için insan temelli bir vizyon belirleyen plan, kalkınma ve gelişmenin ana göstergesi olarak kaliteli yaşam ve yüksek refah seviyesini önümüze koyuyor. Göç yönetimi, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, şehirlerin güzelleştirilmesi ve özel ihtimam gerektiren grupların sosyal hayata katılımı planın öncelikleri arasında. Okul öncesi okullaşma oranının %35’ten %70’e çıkartılması, bin kişi başına düşen hekim sayısının 1,6’dan 2’ye yükseltilmesi, derslik başına düşen öğrenci sayılarının en az yüzde 20 oranında azaltılması 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan hedefler arasında yer alıyor. 

KATILIMCILIK ÖN PLANDA


Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün, Ajans tarafından yürütülen planlama süreci boyunca çeşitli çalıştay ve toplantılarda iki binden fazla Trakyalıya ulaşıldığını ifade ediyor. Çalışmalarda uygulanan anketlerde ise bölge içinden ve dışından beş bine yakın kişinin fikrinin alındığını belirten Genel Sekreter Üstün, iki yıl boyunca Trakya’nın tüm ilçelerine tek tek giderek ilçe vizyon çalıştayları düzenlediklerinin altını çiziyor. Bu çalıştaylar aracılığıyla turizm, lojistik, sosyal yapı, göç, çiftçi algısı ve girişimcilik konularında paydaşların fikirlerini ilk ağızdan aldıklarını vurgulayan Üstün, katılımcılığın uygulanabilir bir planın olmazsa olmazı olduğunu söylüyor.

Yazım sürecinden önce 16 adet özel ihtisas komisyonu ile tüm konuların kamu, özel sektör ve sivil toplumdan gelen uzmanların görüşüne sunulduğu planda katılımcılığın en üst düzeyde sağlandığına dikkat çekiliyor. Vizyon çalıştayları ve ortak akıl toplantıları sayesinde beklentinin de üzerinde bir paydaş sayısına ulaşıldığı belirtilirken Trakya Bölge Planı kapsamında yapılan çalışmalara www.trakya2023.com internet adresinden de erişilebildiği hatırlatılıyor.

Son Güncelleme: 25.07.2013 04:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol