mersin escort

“Yan Yol Mağdurları”ndan ikinci açıklama:

“Karayolları, yasaya uymadan kamulaştırma sürecini başlatmış”

“Yan Yol Mağdurları”ndan ikinci açıklama:

“Karayolları, yasaya uymadan kamulaştırma sürecini başlatmış”

16 Nisan 2014 Çarşamba 10:16
1459 Okunma
“Yan Yol Mağdurları”ndan ikinci açıklama:
 Keşan Dörtyol mevkiinde yapılması planlanan Kavşak Projesi’nin içinde yeralan ve Medya Keşan tarafından kamuoyu gündemine taşınan “yan yol”un kendilerini hak kaybına uğratacağını savunan arazi sahipleri, Keşan Belediyesi’nin görüşü alınmadan, kamulaştırma işlemine başlandığı bilgisini aldıklarını belirterek, ilgilileri bir kez daha göreve davet ettiler.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1. Bölge Müdürlüğü’nün; Keşan Dörtyol Köprülü Kavşak düzenlemesindeki “yan yol” uygulamasında ısrar ettiği ve yasal itirazlarına rağmen ve mevcut yasalara göre Keşan Belediyesi’nin görüşünün alınması gerekirken, bu görüşü beklemeden kamulaştırma işlemine devam ettiğinin, kendilerine 26.03.2014 - 52716 sayılı yazı ile bildirildiğini kaydeden arazi sahipleri, bunun, 6001 sayılı kanuna aykırı olduğunu dile getirdiler.

Kendilerini “Yan Yol Mağdurları” olarak adlandıran ve sadece bir parselin işine yaramakla birlikte kamu yararı bulunmayan “yan yol” projesinden zarar göreceklerini ifade eden arazi sahipleri, ikinci kez kamuoyuna seslendiler. “Yan Yol Mağdurları”nın açıklaması şöyle:

Keşan Dörtyol’a Kavşak gereklidir. Kavşak projesindeki Kuzey yan yol kaldırılmalıdır. İstanbul Gelibolu köprülü geçişi başlangıcının İstanbul geliş yolu orta kısmından yapılarak sola Keşan Gelibolu yönüne dönecek şekilde projede düzeltilmeli, projeye yapılan maniplasyonlardan vazgeçilerek varsa uygun proje işleme konmalı, uygun proje yoksa yeniden proje yapılmalıdır.

Mevcut imar yolu Tekstil Sokak, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 37. maddesi gereğince Belediye imar planı içinde kaldığından dolayı en az 100 m. şartını (Kavşak başlanıcına olan minimum mesafe şartı) sağlamaktadır, kavşak başlangıç mesafesine 150 m. mesafededir. Yani 122 adada yan yol yapılmak istenen parsellerin yasal çıkışları olarak mevcut imar yolları açılarak kullanılabilir. Ayrıca yan yol yapılmasına gerek yoktur.

100 m. yarıçaplı kavşak dairesindeki (Fotoğraf 1) tesislerin durumu, kavşak çevresindeki mevcut çıkışlar ve tesisler incelendiğinde ;

Kavşak projesi gereğine göre hazırlanmamış ya da hazırlanan projelerden uygun olan kavşakta, etrafında 4 yolun iki yanındaki tüm parsel sahiplerinin haklarını koruyacak proje yerine KAVŞAK PROJESİNE MANİPLASYON yapılarak şu anda yapılmak istenen projede KGM 1. Bölge Müdürlüğünce ısrar edildiği 25.04.2014 tarihli cevabından anlaşılmaktadır. Kimlerin yararlanacağı ve zarar göreceği açıkça bellidir.       

 ''6001 sayılı Kanunun Karayolları güzergahının tespiti ile ilgili 19. Madde 1. Fıkrası gereği  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde imar planlarına işlenmesini belediye ve ilgili kuruluşlardan talep eder. Belediye veya ilgili kurum ve kuruluşlar, karayolu güzergâhlarına ilişkin söz konusu planlara varsa itirazlarını en geç otuz gün içinde bildirir. Bu süre sonunda itiraz edilmemişse güzergâh planları, ilgili kurum veya kuruluşlar açısından imar planına esas olmak üzere kesinleşir. İlgili kurum ve kuruluşlarca itiraz edilmesi halinde ise karayolu güzergah planlarına yapılacak itirazlar Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, itiraz tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde sonuçlandırılır.” denmesine rağmen; yaptığımız yasal itirazımıza KGM 1. Bölge Müdürlüğü 25.04.2014 tarihli cevabında  “Belediye imar planlarına işlenmesi için kamulaştırma plan çalışmaları devam etmektedir. Kamulaştırma planlarının onaylanmasına müteakip, proje ilgili Belediyeye imar planlarına işlenmesi için gönderilecektir.” denmektedir.

KGM 1 Bölge Müdürlüğü’nün; 6001 sayılı Kanunun Karayolları güzergahının tespiti ile ilgili 19. Madde 1. Fıkrasına aykırı olarak, Keşan Belediyesi’nin (Keşan Belediye Meclisinde ve İmar Komisyonunda  ilgili yasa hükmünce görüşülmesi ve karar alınması gereken hususu) görüşünü beklemeden kamulaştırma aşamasına başladığı, 6001 Sayılı Kanunun 19. Madde 1. Fıkrasını ihlal ettiği açıkça bellidir.

100 m. yarıçaplı kavşak dairesi içinde olan Migros'un bir kısmı, Shell benzinliğinin tamamını korumak adına kavşak ortasına 100 metre öteden başlayıp 650 m. ötesine uzanan imar durumu ve yan yollar ile ana yola ulaşımı olan 122 adadaki 55, 56, 79 parselden yan yol geçirilmektedir.

Bu tesislerin korunmasına, ticaretlerine devam etmesine karşı değiliz. Ancak bu tesislerin korunması adına 122 adada bulunan 55 (5890 m2), 56 (22.000 m2), 79 (22.000 m2) toplam 50.000 m2 (50 dönüm) Uluslarası İpsala-İstanbul yoluna cepheli kıymetli mülklerimizin telef edilerek yan yola bakar duruma düşürülmesine, KAMU YARARINA OLMAYAN yan yol geçirilerek miktarlarının azaltılmasına karşıyız ve yasal yollardan hakkımızı aramaya, taleplerimizi iletmeye devam edeceğiz.

1- Kavşak projesi içinde olan  Keşan-Gelibolu-Çanakkale Yönüne yapılacak üst geçitli yolun Edirne Gelibolu-Çanakkale yönünde olduğu gibi veya Tekirdağ Çıkışı Tren Garı Köprülü Kavşak Projesi emsal uygulamasında olduğu gibi; başlangıcının İstanbul geliş yolu orta kısmından yapılarak sola Keşan Gelibolu yönüne dönecek şekilde projede düzeltilmesi halinde 122 Adada Çetin Maltepe ve Hissedarları, 55 parselin mağduriyetlerinin ortadan kalkacağı,

2-Mevcut projede Kavşak projesi içinde olan  Keşan-Gelibolu-Çanakkale Yönüne yapılacak üst geçitli yolun aynen uygulanması ile fiilen Kuzey yan yoluna gerekçe oluşturması;  Kamu yararı hükmünü zedeleyici 122 adada kalan sadece halen faaliyette olan TEKZEN' in  ve Tekstil Fabrikalarının Parsel Sahibi Şapçı'lara ait parsele Edirne İstikametinde yasal çıkış sağlamaya yönelik projede maniplasyon olduğu açıkça görülmektedir. İlgili Parselin Mevcut İmar yollarının açılması halinde ulaşımı mümkündür. Ya da tam karşısındaki emsal Migros'ta olduğu gibi ilgili parselin yan komşusu Tredaş'a ait arsadan yeterli küçük bir arsa alınarak Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümlerince (Kavşak başlangıcına olan minimum mesafe şartı) sağlanarak  Keşan-Edirne yönünde çıkış sağlanabilir.

Ya da Keşan Edirne istikametinde çıkış talebi ve sınırı olan halen faaliyette olan TEKZEN' in  ve Tekstil Fabrikalarının parsel sahiplerinin ve köşe parsel sahiplerinin (Çetin Maltepe hissedarları) parsellerinden, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümlerince (Kavşak başlanıcına olan minimum mesafe şartı) sağlanamadığından  Keşan-Edirne istikametinde sağ taraftan yapılacak yan yolun projelendirilmesi durumunda çıkış talep eden parselleri kullanılarak  122 Adada bulunan yan yol talebi olmayan 55, 56, 76 parsel sahiplerinin mevcut imar durumundan doğan yasal hakları aynen korunacak ve İpsala-İstanbul uluslararası yola cepheli arsalarımız  yan yola bakar duruma gelmeyecektir. 

Yaklaşık 650-700 m. uzunluğunda 12 m. genişliğinde yapılması planlanan Dörtyol kavşak kuzey yan yolunun kamulaştırma bedeli ve yol yapım maaliyeti kaç liradır? KAMU YARARI OLMAYAN  bu yola harcanacak paranın devlet kasasından çıkacağı bellidir.

Bu para tasarruf edilse ya da mülklerimizi telef edecek yan yol yerine kavşak yapımına harcanarak, kavşak içindeki ve etrafındaki tesislerin, tüm parsellerin sahiplerinin mevcut hakları korunarak hazırlanan projede harcansa iyi olmaz mı?

Kavşak  gereklidir. Ancak kavşak içindeki ve etrafındaki tesislerin, tüm parsellerin sahiplerinin mevcut hakları korunarak  hazırlanan proje varsa o uygulamaya konmalı yoksa yeniden proje düzenlenmelidir.   Yan yol yapılacaksa ilgi parsel sahiplerinin parsellerinden geçirilmelidir.

Ya da  Enez Kavşağı - Orman İşletme Kavşağı örneğinde olduğu gibi;

Beyendik – Dörtyol Kavşağı Keşan, Dörtyol Kavşağı Keşan-Yenimuhacir Kavşağı, Dörtyol Kavşağı  Keşan - İstasyon Mahallesi Kavşağı arasında,  yolun iki tarafına da YAN YOL planlanmalı, imar planlarına işlenmeli, aşama aşama zamanı geldiğinde de uygulanmalıdır.

Projede emeği geçen Bakanlarımıza, Milletvekilimize, projede görev alan-alacak  görüş bildirecek, onay verecek İlgili tüm kurum - kuruluşlara ve kamuoyuna duyurulur. 13.04.2014”


Keşan 4 Yol Kavşağı 100 m. kavşak dairesi… İmar planında mevcut, açılmamış Çekirgekırı Caddesi, Tekstil Sokak, Servis sokak, yapılması planlanan Kuzey yan yol.

Kavşak çevresi karayolları kenarındaki mevcut tesisler ve çıkış mesafeleri: 

 1-Migros (çıkışı kavşak başlangıcına 100 m.)
 2-Tekzen (çıkışı kavşak başlangıcına 27 m.)

 3-Tekstil Sokak (başlangıcı kavşak çizgisine uzaklığı 150 m.)

Son Güncelleme: 16.04.2014 10:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol