Hasat edilen buğday tarlalarında "saman mesaisi"

Hasat edilen buğday tarlalarında "saman mesaisi"