BÜLENT SAYLAM

Yunanistan'da yaşanan köy nüfusundaki azalma ile Trakya Bölgemizde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki köy nüfusundaki azalmanın aynı derecede risk taşıdığını ve iki komşu ülkenin aynı tehlikeyi yaşadığını gösteriyor.

Borgiasın araştırmasında Rodop, İskeçe ve Evros illerindeki köy nüfusunun 2011-2021 yılları arasındaki değişim rakamlarla veriliyor.

Araştırma sonucunda Yunanistan’ın üç ilinin bulunduğu bölgede demografik olarak köylerin yok olma noktasına geldiği ve köy nüfusunun Gümülcine (Komotini), İskeçe (Zanti) ve Dedeağaç (Alexandroupolis) gibi büyük şehirlere göç edildiği dile getirildi. Borgias, “Azalıyoruz, şehirlere veya yurtdışına göç ediyoruz, yaşlanıyoruz ve... doğurmuyoruz” dedi.

Bu 3 ildeki köy nüfuslarındaki hızlı düşüşün bizde olduğu gibi komşu ülke Yunanistan’da da aynı tehlikenin olduğunu gösteriyor.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE SINIRINDAKİ KIRSAL BÖLGELER HIZLA BOŞALIYOR

Borgias, araştırmasında kritik durumu şöyle açıklıyor: “Komotini, İskeçe ve Gümülcine gibi başkentler nüfuslarını artırabilirler ama özellikle Yunanistan-Türkiye sınırındaki kırsal bölgeler hızla boşalıyor.”

ENDİŞE VERİCİ BİR NÜFUS AZALMASI YAŞIYOR

3 ilde bulunan 25 belediye biriminin 20'sinin son on yılda nüfuslarının ciddi şekilde azaldığının görüldüğünü belirten Borgias, araştırması ile ilgili olarak şu yorumu yapıyor: “Trakyalılar azalıyor, şehirlerin merkezlerine ya da yurtdışına göç ediyor, yaşlanıyor ve... doğurmuyorlar. Trakya, ülkemizin diğer bölgesel coğrafi bölgeleri gibi endişe verici bir nüfus azalması yaşıyor. Eğer Trakya'nın içindeki coğrafi dağılıma bakarsak, durum daha da zor görünüyor.”

YURTDIŞINA, İÇ GÖÇ ARTIYOR, DOĞUM HIZI DÜŞÜYOR

Yunanistan’da bir kuruluşun yaptığı 2011-2021'de resmi nüfus sayımı verilerine göre yapılan karşılaştırmaya azalışın nedenleri şöyle belirlendi:

“Her yıl doğum-ölüm farkı giderek büyüdüğü için azalıyoruz.

Yurtdışına göç nedeniyle azalıyoruz.

Kırsal alanlar, illerin merkezlerine yapılan iç göç nedeniyle küçülüyor.

Nüfus hızla yaşlanıyor, aynı zamanda doğumlar her yıl azalıyor.

Büyük aileler endişe verici bir hızda azalıyor. Örneğin, Batı Trakya'da (AMTH) 5 ve üzeri kişilik aileler (yani 3 ve üzeri çocuklu aileler) sadece bir on yılda %18 azaldı.

Bu karmaşık sorunlar, devletin aile oluşturmayı teşvik etmek için zamanla ikna edici teşvikler bulamaması ve toplumumuzdaki değerlerin hızla değişmesiyle birleşince, sayıları tersine çevirmek giderek daha da zor hale geliyor. Toplamda Doğu Makedonya ve Trakya'da kalıcı nüfus son on yılda %7,6 oranında azaldı ve hanehalkı sayısı %2,4 oranında azaldı.”

Nüfus Düşüşü (Rakamlarla)

(Resmi Nüfus)

Rodop İli 2021: 101.767 2011: 108.556 Düşüş: -6.789 (-6,5%)

Evros İli 2021: 134.776 2011: 146.378 Düşüş: -11.602 (-8%)

Zanti İli 2021: 107.548 2011: 110.887 Düşüş: -3.339 (-3,5%)

Araştırmada illerin başkentleri için şu sonuç kaydedildi:

“BAŞKENTLERDE ARTIŞ GÖZLENİYOR

Toplam nüfus azalsa da başkentlerdeki nüfus son on yılda arttı. Bu durum, Komotini, İskeçe ve Gümülcine'nin belediye birimlerindeki toplam nüfusu içeren verilere dayanıyor. Bu, genellikle şehirleri ve bazı yakın köyleri içeren belediye birimlerinde nüfusun arttığını gösteriyor, ancak kırsal bölgelerdeki köylerin nüfusunun son on yılda önemli ölçüde azaldığına dikkat çekmek önemli.

Gümülcine Belediye Birimi 2021: 48.971 2011: 48.684 Artış: 287 (+0,5%)

Dedeağaç Belediye Birimi 2021: 53.690 2011: 51.316 Artış: 2.374 (+4,5%)

İskeçe Belediye Birimi 2021: 52.278 2011: 48.879 Artış: 3.399 (+7%)”

Trakya Bölgemizde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki nüfus hareketlerini yarınki sayımızda okuyabilirsiniz.