2018/23 KAMULAŞTIRMA DAVASI

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

2018/23 KAMULAŞTIRMA DAVASI

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:00
2018/23 KAMULAŞTIRMA DAVASI

Mahkememize açılan; davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar Ayşe Özel Yılmaz, Emin Ozel, Hafize Yağcı, Necip Özel, Sevgi Berik ve Sevim Ödül arasında görülmekte bulunan işbu dava ile aşağıdaki Mahkememizin esas numarası, ada ve parsel numaraları yazılı taşınmazın davacı idare lehine kamulaştınlmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışılmışsa da bu mümkün bulunmadığından davalılar ile anlaşmazlık tutanağı imzalandığın ve kamulaştırma bedelini tespit ve tescil davası açma zorunluluğu doğduğu, kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkini ve varsa mevcut tüm tayidatların kamulaştırma bedelinden tebdiline ilişkin olarak kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-işbu ilanın tarafinıza tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulnıası kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Keşan Ziraat Bankası Şubesine yatıralacağı,

5- Mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün 07/08/2018 günü saat 11.00’e a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.

07/03/2017 DAVA KONUSU TAŞINMAZ

ESAS NO: 2018/23

İL-İLÇE: Edirne-Keşan

MAHALLE: Paşayiğit Mah

PARSEL: 3356

YÜZÖLÇÜMÜ 2.798,76 m2 asra niteliğindeki taşınmaz

(M:36)

Son Güncelleme: 22.07.2018 16:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol