MEHMET AYTAÇ

İki oturum halinde düzenlenecek olan çalıştayın ilk oturumu  Keşan Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda 10:00’da başlayacak.

Edirne Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Ege Denizi’nin kuzeyinde, Çanakkale ile ilimiz arasında kalan, Keşan Sazlıdere köyünden başlayıp, Enez’in Meriç Nehri ağızına kadar devam eden, ilimizdeki kıyı uzunluğu yaklaşık 75.787 m olup, bunun 30 km’lik bölümü Enez ilçesi hudutları içinde kalan ve İstanbul’a en yakın Ege kıyıları olarak bilinen Saros bölgesi, ilk olarak “Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın” 08.12.2006 tarih ve 26370 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte “Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak ilan edilmiştir. 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12.09.2019 tarihli ve 1532 no.lu Cumhurbaşkanı kararı ile son şeklini almıştır.  Ülkemizin en değerli turizm destinasyonlarından biri olan Saros bölgesinde pek çok arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanı bulunmaktadır. Bölgede bulunan bu unsurlar birçok farklı bakanlık, kurum ve kuruluşu ilgilendiren, birbirine girmiş, girift bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Mevcut anlayışla Saros Körfezi’ni olması gerektiği gibi koruyamamak ve gelecek nesillere bozulmadan aktaramamak gibi bir tehlike söz konusudur. Bu alanın, planlı bir gelişim gerçekleştirilerek, koruma ve kullanma dengesinin sağlanması, alternatif turizm türlerinin kaliteli ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile koruyarak, geliştirerek ve tanıtarak, hak ettiği yerlere ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Edirne Valisi Sayın Hüseyin Kürşat KIRBIYIK başkanlığında İlçe Kaymakamları başta olmak üzere Belediye Başkanları, Muhtarlar, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler, Esnaf Odaları ve Derneklerin katılımlarıyla geniş kapsamlı bir Saros Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Keşan Ticaret Odası toplantı salonunda 10.12.2022 tarihinde, iki oturumlu olarak yapılacak olup ilk oturum saat 10:00’da başlayacaktır.”