Önkal Kılavuz

Halkımızın çoğunun eski adlarını bilmediğini sandığım Keşan’ımızın kurtuluş günü yarın kutlanıyor. İlk isimleri Topkeşan ve Çekenler olarak geçmektedir. Aslında Keşan Farsça bir sözcük olup “KEŞ” kökünden türemiştir. “Keş” çekmek anlamını taşır. Keş’in sonuna gelen “an” eski çoğul anlamı katarak “çekenler” anlamına dönüşür. Trakya’nın güneyine yerleştirilenlere de “TOPKEŞAN YÖRÜKLERİ” deniliyordu. Bu Yörükler, savaş zamanında savaş toplarını savaş alanına getirip götürülmek üzere görevlendirilmiştir. Topkeşan’ın önündeki “Top” atılarak kısaltılmış ve Keşan olarak adlandırılmıştır.

Osmanlılar tarafından 1359 tarihinde fethedildikten sonra Anadolu’dan göçmenler getirilip buraya yerleştirilmişlerdir. “Gacal” tabir edilen eski yerlilerin bunların torunları olduğu söylenir. Bazı yörelerde atların deri koşumlarına da “Keşan” denmektedir. Yine Karadeniz’de kumaştan yapılan peştamal ve başörtüsü türüne de Keşan denildiği gibi İran’da Keşan ismiyle bir kent bulunmaktadır.

19 Kasım 1922’de Binbaşı Mehmet komutasındaki Türk Taburu, Malkara üzerinden gelerek İtilaf Devletleri heyetinden Keşan’ı teslim almıştır. Coğrafi konum açısından hızla gelişen ve nüfusu artan Keşan’ımızın kurtuluşunu kutlarken başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anmak borcumuzdur. Günümüz kutlu olsun.