Klinik Psikolog Müveddet Bezbaş

İlkokula başlama dönemi hem aileler hem de çocuklar için stresli ve heyecanlı bir dönem. “Çocuğum okulda başarılı olabilecek mi?”,” Okulda arkadaşlık kurabilecek mi?”, “Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi?” gibi sorular ise velilerin en büyük endişeleri… 

Okula yeni başlayan ve kademe değiştiren çocuklar kadar veliler de okula başlama sürecinde stres veya kaygı hissedebilir. Bu durum çocuğun okula başlama süreci hakkında ebeveynin yeterli bilgi sahibi olmadığı zamanlarda daha yoğun olarak gözlemlenmektedir. 

“Çocuğum 60-78 ay arasında ama bu dönemde hangi temel becerilere sahip olması gerektiğini bilmiyorum.’’

Her çocuğun gelişim süreci birbirinden farklılık göstermektedir. Çocukların okul öncesi gelişim özellikleri (öz bakım, dil gelişimi, bilişsel gelişim, sosyal ve duygusal gelişim, motor gelişim) akranları ile aynı düzeyde olmayabilir. Bazı çocuklar akranlarına göre daha ileri düzeyde gelişim gösterirken bazı çocuklar ise uzman tarafından desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. 

Ebeveynler 1. Sınıfa başlangıçta gerekli temel becerileri bildikleri takdirde çocuklarının ihtiyacı olan alanlara daha hâkim olabilir ve neler yapabilecekleri konusunda daha kontrollü ilerleyebilirler. Peki, 60-78 aylık çocuktan beklenen temel gelişim özellikleri nelerdir?

Çocuğum öfke ve dürtü kontrolünü sağlayabiliyor mu? Örneğin açlık hissine, tuvalet ihtiyacına karşı bekleyebiliyor mu?

  • Öz bakım becerileri, çocuğun günlük yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürmesini sağlayan, fiziksel ihtiyaçlara yönelik becerileridir. Çocuğun kendi başına giyinebilmesi, yemek yeme, tuvalet kontrolü ve temizliği çocuktan beklenmektedir. 
  • Dil gelişim, çocuğun dinleme, anlama ve kendini ifade edebilme becerisidir. Çocuktan öğretmen ile iletişim kurabilme, akranları ile iletişim kurabilme, istek ve ihtiyaçlarını aktarabilmesi beklenmektedir. 

Çocuğumun dikkat süresi ders dinlemeye yetecek kadar gelişmiş midir?

  • Bilişsel gelişim, çocuğun karşılaştığı problem durumlarını analiz edebilmesi, durumlar arasında bağlantılar kurabilmesi ve problem durumlarına çözüm üretilmesine yönelik becerileridir. Örneğin çocuğun okul kurallarını bilmesi ve uyması, sayıları tanıması, yer yön, ağırlık, büyük/küçük gibi kavramları anlamaya ve kullanmaya başlaması çocuktan beklenmektedir. 

Çocuğum kalabalık gruplar içinde hareket edebilir, kendini koruyabilir mi? 

  • Sosyal ve duygusal gelişim, çocuğun kendi duygularını keşfetmesi, başkalarının duygularını anlayabilmesi, çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilmesi beklenmektedir. 
  • Motor gelişim, çocuğun ince ve kaba motor becerileri kapsamaktadır. İnce motor becerilerinde çocuğun kalem tutabilmesi gibi parmak becerilerini de içerirken, kaba motor becerilerinde yürümek, koşmak gibi bütün vücudun sistemli kullanıldığı davranışlardır. 

Çocuğunuz okula başlamaya hazır mı, bir uzman eşliğinde öğrenmeye ne dersiniz?

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği 60-78 aylık çocukların sosyal gelişiminde ve temel gelişim becerilerinde ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla Doç. Dr. Özgül Polat tarafından geliştirilmiştir. Aynı zamanda bu ölçek, Türkiye’ye özgü olarak geliştirilmiş tek okul olgunluk testidir. 

Ölçek gelişim formu ve uygulama formu olarak iki formdan oluşmaktadır. 153 maddeden oluşan gelişim formu öğretmen veya ebeveynler tarafından doldurulmaktadır. 

Uygulama formu ise matematik, fen, ses, çizgi ve labirent alt testlerinden oluşmakta ve uzman eşliğinde uygulanmaktadır.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği, Kozmos Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nde uygulanmakta ve çocuğunuzun okula hazır olup olmadığı konusunda bir rapor sunulmaktadır. 

Detaylı bilgi ve randevu için 0543 187 18 15 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.