mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek emeğin bayramında tüm emekçileri meydanlara davet etti.

Edirne’de gerçekleşecek olan 1 Mayıs mitingine işçi ve kamu emekçileri sendikaları olarak araç kaldıracaklarını ifade eden Yıldırım Keşanlı emekçileri bu anlamlı günde omuz omuza vermeye çağırdı.

Yıldırım açıklamasında şunlara değindi:

EDİRNE’YE ÇAĞRI

“Bizler Eğitim-Sen’li eğitim emekçileri olarak tüm Trakya halkını Edirne’de yapılacak olan 1 Mayıs mitingine davet ediyoruz.

Bu yıl 1 Mayıs, 134. kez işçi sınıfının uluslararası düzeyde birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanacak.

1 Mayıs, ilk kez kutlandığı 1890 yılından bu yana, işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı talepleriyle alanlara çıktığı, birlik, mücadele ve dayanışma duygularını dünyanın dört bir yanında kitlesel olarak alanlara yansıdığı evrensel bir gün olarak kabul edilmektedir.

İNSANCA YAŞAM İÇİN

2024 1 Mayıs’ına emeğe ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırı planlarının yapıldığı, emekçilerin acil ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin gündemde olduğu bir dönemde yapılacak. İşçi ve emekçilerin sayıları her geçen gün artan erkek-kadın, genç-yaşlı, çocuk-genç bütün bireylerinin iki yüz yılı aşkın süredir dile getirdiği “insanca yaşam, insanca çalışma koşulları” talebi, aradan geçen zamana rağmen önemini ve güncelliğini korumaktadır

Çalışma ve yaşam koşullarımız her geçen gün ağırlaşırken, hayat pahalılığı ve yoksulluk politikaları ülke çapında yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda iş cinayetleri başta olmak üzere, kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarların belirgin bir şekilde artması, emek ve demokrasi güçlerine yönelik baskı, şiddet ve saldırıları hız kesmeden sürmektedir. Toplumsal yaşamın bütün alanları iktidarın baskıcı ve otoriter uygulamaları ile kuşatılmış, halkın insanca yaşam hakkı, çocuk ve gençlerin eğitim hakkı önündeki engeller azalmak bir yana her geçen gün artmaktadır.

EZİLEN HALKLARIN GÜNÜ

1 Mayıs, bir taraftan emekçi sınıfların güncel ve somut taleplerinin öne çıktığı, diğer taraftan ezilen halkların sınıfsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya yaratma mücadelesinin alanlarda güçlü şekilde gösterildiği özel bir gündür.

2024 1 Mayıs’ının, en temel yaşam alanlarımıza yönelik kuşatmayı kırmak, eğitim alanında ve günlük yaşantımızda karşı karşıya olduğumuz sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi taleplerimizi haykırmak için ülke çapında yaygın ve kitlesel olarak kutlanması önemlidir. 1 Mayıs’ı tarihsel anlamına ve önemine uygun olarak kutlamak, yıllardır çözüm üretilmeyen taleplerimizi kitlesel ve yaygın bir şekilde ülkenin dört bir yanında göstermek eğitim ve bilim emekçileri açısından son derece önemlidir.

YOKSULLUK VE SEFALETE KARŞI

Eğitim Sen olarak halkı ezen ve yoksullaştıran ‘kemer sıkma’ politikalarına, arkası kesilmeyen zamlar ve hayat pahalılığına, milyonları açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edenlere karşı tüm eğitim ve bilim emekçilerini Türkiye’nin her yerinde alanlara çıkmaya, 1 Mayıs’a katılmaya davet ediyoruz.

ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitimin dinselleştirilmesine, MESEM üzerinden çocukların ucuz iş gücü olarak sömürülmesine, eğitimde ve toplumsal yaşamda ‘tek din, tek mezhep’ dayatmasına dur demek için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Kazanılmış haklarımız için, insanca yaşam ve daha iyi çalışma koşulları için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizi haykırmak için, 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Eğitimde her türlü esnek, güvencesiz ve angarya çalışma uygulamalarına dur demek için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

İktidarın eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirmesine karşı sesimizi yükseltmek için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Laik eğitim, laik yaşam ve eşit yurttaşlık hakkı için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Zorunlu ve seçmeli din dersi dayatmasına, farklı inanç ve kültürlerin dışlanmasına, eğitimde her türlü ırkçı, gerici ve ayrımcı uygulamaya son verilmesi için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

En az çocuk nüfusa sahip ikinci il Edirne oldu En az çocuk nüfusa sahip ikinci il Edirne oldu

Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özelleştirme uygulamalarına dur demek için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Devlet okullarına yeterli bütçe ve ihtiyacı kadar ödenek ayrılması, kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmaması için 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Eğitimde siyasi-sendikal ayrımcılığa, torpile ve mülakat uygulamasına son verilmesi için 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ!