ERDOĞAN DEMİR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İşçilerimiz, emekçilerimiz, köylülerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, kâr ve rant düzenine dur demek için birleşerek gücümüzü gösterelim. İnsanca bir yaşam isteğimizi, kötü düzeni alanlara sığmayarak topyekun gösterelim. Çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün kötüleşiyor. Emeklilik yaşı uzatılıyor, maaşlar düşürülüp yoksullaşma artıyor. Tüm bunlara karşın bir avuç mutlu azınlık bizlerin payından alınan kesinti ve verilmeyen haklarla mutlu bir şekilde yaşıyor. Yoksulluk ve açlık sınırları ise, emekçilere reva görülüyor. Çeşitli yasalar çıkartılarak, patron ve sermaye zenginlerine sınırsız olanaklar sağlanıyor. Her gün iş cinayetleri artarak insanlarımızı aramızdan alıyor. Kadın ve çocuk işçilerin sömürüsü büyüyor. İşçi grevleri yasaklanıyor. Ancak, tüm bu baskı ve yıldırma girişimleri yükselen kararlı mücadelemizi durduramadı, durduramayacakta. Ezilen ve sömürülen halk kesimleri, bu tek adam yönetimine direnmeye devam edecek. Gücümüz birleşik mücadelemizde anlam kazanıyor.

İşte bunlar için 1 Mayıs’ta alanlarda olalım. Taleplerimizi haykıralım. Örgütlenme hakkı ve iş güvencesi için tek adam düzenine son vermek için yargının her düzeyde bağımsız olması için işçilerin, emekçilerin, gençlerin ve kadınların sesi olmak için, iş ekmek özgürlük için , kadın düşmanlığına ve şiddetine hayır demek için, iş cinayetlerinin olmamasını sağlamak için, işten atmaların engellenmesi için gerici eğitimin son bulması için, demokrasi için haydi alanlara… Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz.

1 Mayıs ve 6 Mayıs’ı mücadele günleri olarak geçireceğiz. Oralardan biriktirdiğimiz güç ile 14 Mayıs’ta tek adam iktidarını devireceğiz. Tek adama karşı her alanda yan yana geleceğiz. 1 Mayıs’tan 6 Mayıs’a oradan 14 Mayıs’ı birlikte örgütleyeceğiz.”