2016 Yılı 1. Dönem Edirne ili İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ToplantısıValilik toplantı salonunda Vali V. Beyazıt Tanç Başkanlığında, İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, İŞKUR hizmetleri ve yapılan çalışmalar hakkında Kurul üyelerine bilgi vermesinin ardından, 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme raporunun sunumunu yaptı.

2015 YILI HEDEFLERİNE ULAŞILDI

İl Müdürü Şengül Çildam, 2015 yılında 176 farklı programda 707 kişinin İşbaşı Eğitim Programlarından, 95 farklı programda 1.669 kişinin Meslek edindirme faaliyetlerinden faydalanmış olduğunu, 2.969 kişinin Toplum Yararına Programlardan faydalandığını, Aktif İşgücü Programlarından toplamda 5.345 kişinin faydalandığını söyledi. Edirne’de faaliyet gösteren 3.436 özel sektör işyerine ziyaret yapıldığının altını çizen Çildam, “Ziyaretler sonucunda 11.303 kişilik açık iş ilanı alındığını, bu açık işlere 4.460 kişilik işe yerleştirme yapılmıştır. 2015 yılı hedeflerine ulaşılmış olup hedeflerin üzerinde performans gösterilerek; Edirne’nin grubunda 2.  sırada yer aldığını ifade etti. İşgücü Eğitim Planında yer alan mesleklerde 2016 yılı içerisinde faaliyetlerini arttırarak gerçekleştirildi.” dedi.

2016 YILININ İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTİHDAM POLİTİKALARI PLANLANDI

Şengül Çildam, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici politikaların oluşturulmasının önemli olduğunu ve bu oluşturulan politikaların uygulamasında kamu-özel sektör işbirliğinin rolüne değinerek, Edirne İline dair 2016 yılının İşgücü Piyasası ve istihdam politikalarının planlandığını belirtti. Çildam, şunları söyledi: “2016 Yılı 1. Dönem Edirne ili İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında gündem maddeleri arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanması yer aldı. Tebliğde Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayınlanan ve belirtilen 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler iş bu tebliğin yayın tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamazlar denildiğinden bu süre 25 Mayıs 2016 tarihinde sona erecektir.”

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDE SON TARİH: 25 MAYIS 2016

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, konu ile ilgili olarak son olarak şu bilgileri verdi: “05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim okullarından veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz. Tebliğe ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından her bir çalışan için idari para cezası uygulanır. İşverenlerimizin 25 Mayıs 2016 tarihine kadar bu mesleklerde çalışan işçiler için Mesleki Yeterlilik Belgesini almaları önem arz etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmasına yardımcı olmak üzere İŞKUR, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile mesleki eğitimler düzenlenmesi faydalı olacaktır. Mesleki Eğitim sonunda belge ve sınav ücretleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.”