Ferhat GÜNDOĞDU Yenimuhacir Beldesi/Keşan

Ne demek? “Siyaset yapma…”  Siyaset, bizim rutin işlerimize kadar giren günlük yaşamda kullanımda sıklıkla başvurduğumuz bir süreçtir.

Siyaset, belli bir amaca varmak veya yurt işlerini yürütmek için tutulan ölçülü bir yoldur. Kısaca bireyin karşı karşıya olduğu riskleri azaltarak refah seviyesini ve yaşam kalitesini arttırmaya yöneliktir. Yazdığımız mesajda, dinlediğimiz müzikte, aldığımız nefeste, oynadığımız oyunda, yaşadığımız çevrede siyaset vardır.

Bu işe “Siyaset karıştırma?” Ne demek karıştırma; bal gibi de karıştırılır. Çünkü siyaset bir görüş belirtmektir. Ben de görüşümü söylemek zorundayım. Siyasal düşüncem ve görüşüm belki de yaşantıma, üretim biçimimin gelişmesine katkı yapacaktır. “Siyaset yapma” genellikle üst katmanın, alt katmana yapamadığı, başarılı olamadığı konularda başvurduğu bir söylemdir. Çünkü ‘siyaset yapma’ derken;  alt katmana söyleyeceği yalanı ve atacağı kazığı aramak için zaman kazanmaktır. Nutuk atarken attığı yalanını, kazığı yiyenlere alkışlatmaktır. Onun için devamlı “Siyaset yapma”, “Şimdi siyaset yapma zamanı değil” gibi söylemler ile insanların düşüncelerini, duygularını, görüşlerini söyletmeme, baskı altına alma biçimidir. 

Elbette siyaset yapılacaktır. Biz siyaset yapmak ile particilik yapmayı karıştırmaktayız. Particilik yapmak; partinin ve yandaşlarının çıkarını önde tutma, partisini yanlış yapsa da bağlı olduğu partinin düşüncelerini savunmak, partisini kayırmaktır. Her olayda partizanlık yapmaktır. İşte biz buna karşı olmalıyız. Particilik yapmamalıyız. Eğriye eğri, doğruya doğru demeliyiz.

Siyaset, insan ve toplum için vardır. İnsanlık ve toplum var olduğu sürece, her gün hayatımızda olacaktır. Evde, mahallede, iş yerinde, ülke yönetiminde siyaset yapılmalıdır. Yanlışı, yolsuzluğu,  doğru yapılmayanı söylemek, eleştirmek siyaset yapmak olmalıdır. İktidara,‘deprem paraları nerede?’  Yönetim sensin, neden önlem almadın? Şu işler böyle yapılsa daha iyi olmaz mı? demek, yolsuzlukları, hataları, yapılan usulsüzlükleri söylemek siyaset yapmaktır. Muhalefete, benim hakkımı neden savunmuyorsun?  Yerel yönetimlere, yaptığı yanlışları söylemek, siyaset yapmaktır. Siyaset yapıp söyleyeceğiz ki bir daha aynı hataları yapmasınlar.  Siyaset, yönetim işlerinde düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş belirtmektir.  Karşısındakinin görüşünü değiştirmek onu etkilemek amacıyla girişilen faaliyetler ve söylemlerdir. Bu söylemleri ve düşünceleri yaşama geçirmek için çeşitli siyasi sistemler vardır. Aristo’nun siyasi sistemler sınıflandırmasına bakabiliriz. Ben bu yazımda ona girmek istemiyorum.

Siyaset diğer adıyla siyasa veya politika, evde sokakta. Toplumda çatışma halinde olan düşüncelerin, görüş belirterek uzlaştırma faaliyetidir. Toplumdaki çeşitli din, fikir, mezhep ve kültüre mensup insanlarımızın ortak idealler etrafında getirerek yöneticileri uyarmak, yanlışları hatırlatmaktır.

Elbette siyaset yapacağız. Bu benim en doğal hakkımdır. Eğer düşünüyorsam canlıyım o halde varım, görüş ve düşüncemi de ortaya koymalıyım. Siyaset yapmaktan korkmamalıyız. Asıl korku kendi siyasetsizliğimizdir. Çünkü siyaset ile ilgilenmeyen insanları bekleyen kaçınılmaz sonuç cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır.                                                                                            

(1 Mart 2023)