Uzunköprü Karma OSB için bilirkişiden olumsuz rapor

Uzunköprü’ye bağlı Kavacık köyünde, tarımsal açıdan birinci öncelikli korunması gereken alana yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) imar planlarının iptali için köylülerin açtığı davada, bilirkişi heyeti, projeyle günlük hayatın, sağlığın, tarım ve orman arazilerinin olumsuz etkileneceği yönünde rapor verdi.

Uzunköprü Karma OSB için bilirkişiden olumsuz rapor

Uzunköprü’ye bağlı Kavacık köyünde, tarımsal açıdan birinci öncelikli korunması gereken alana yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) imar planlarının iptali için köylülerin açtığı davada, bilirkişi heyeti, projeyle günlük hayatın, sağlığın, tarım ve orman arazilerinin olumsuz etkileneceği yönünde rapor verdi.

Medya Keşan
Medya Keşan
04 Şubat 2021 Perşembe 12:35
Uzunköprü Karma OSB için bilirkişiden olumsuz rapor

HABER MERKEZİ

Uzunköprü’ye bağlı Kavacık köyünde, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Özel İdaresi tarafından kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne karşı çıkan köylülerin, Edirne İdare Mahkemesi'nde imar planlarının iptali için açtığı davada bilirkişi heyeti ikinci kez raporunu açıkladı. Raporda, söz konusu projenin 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı'na aykırılık taşıdığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, söz konusu projeyle günlük hayatın, sağlığın, tarım ve orman arazilerinin olumsuz etkileneceği belirtildi.
ORMAN, SİT, ÖZEL ÇEVRE VE EKOLOJİK ALANIN KORUNMASI ESASTIR
Türkiye'nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi'nde verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılmasının gerektiği belirtilen bilirkişi heyeti raporunda şöyle denildi: "Planlama sürecinde çevre düzeni planı sınırları içerisinde kalan alanlarda; koruma kullanma dengesinin sağlanması, kısıtlı doğal kaynakların tarihi, kültürel ve çevre değerlerinin korunması, tarım alanlarının, sit alanlarının, orman alanlarının, özel çevre alanlarının, ekolojik açıdan korunması gerekli alanlarla sulak alanların ilgili mevzuatta öngörülen kurallar çerçevesinde kullanımı ve korunması esastır. Türkiye'nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi'nin, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılması gerekmektedir. Kişi ve kurumların bireysel olarak kendi yararlarını artıracakları eylemlerin tüm toplumun yaşamının bir parçası olan kamu yararını zedelememesi gerekmektedir. Dava konusu alan da kamu yararı, doğal çevrenin sürdürülebilirliği üzerinden tanımlanabilmektedir. Bu tutuma göre, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde koruma-kullanma dengesinin sağlanması için plan bütünü içinde tarım ve orman alanlarının korunmasına öncelik verilmelidir. Dava konusu alanın, öngörülen Organize Sanayi Bölgesi kararı ile yapılaşmaya açılması Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı bütününe hakim olan tarım alanlarının korunması önceliği ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma-kullanma dengesinin sağlanması hedefine uyumlu görülmemektedir. Alanda gerçekleşecek yapılaşmayı salt Organize Sanayi Bölgesi ile sınırlı bir şekilde değerlendirmemek gerekmektedir. Zira, sanayi bölgesinin yaratacağı trafik yoğunluğu ve farklı üretim türleri, hem yakın çevrede yaşayanların günlük hayatı ve sağlık durumları hem de tarım ve orman arazileri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecektir"
OSB YAPILAMAYACAĞI BİLİMSEL OLARAK DA ANLAŞILDI

Bilirkişi heyetinin raporunu köylüler, meydanda basın açıklaması yaparak duyurdu. Kavacık köyü Muhtarı Aziz Kurt, Edirne İdare Mahkemesi'nde köy tüzel kişiliği adına açtıkları Karma OSB'nın imar planlarının iptali davasının bilirkişi raporunun köylülerinin lehine olduğunu belirterek, "Bizler bilime ve hukuka güveniyoruz. 2 ayrı dava, 2 farklı bilirkişi heyeti, oy birliği ile köyümüze OSB yapılamayacağını bilimsel kanıtlarla ortaya koymuşlardır. Hukukun da lehimize karar vereceğine inancımız tamdır. Bizler, haklı olduğumuz bu süreci sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Çünkü bu topraklar bizim yaşam alanlarımızdır. Tarımın önem kazandığı bugünlerde mücadelemizin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.
HENÜZ İPTAL KARARI YOK
Trakya Çevre Platformu Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar ise"Şu an verilmiş bir iptal kararı yok ama yürütmeyi durdurma kararı verilmesi yönünde bir bilirkişi heyet raporu var. O akademik raporu oy birliği ile alt ölçekli planların, Karma OSB planları özelikleri tarım ve orman alanı gölet ve yerleşim yerine yakın olması sebebiyle planlama bu. Şehircilik planlarına aykırı olduğuna kanaat getiren bir bilimsel rapor tebliğ edildi bize. Bu rapor doğrultusunda Edirne İdare Mahkemesi'ne Karma OSB planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair bir karar vereceği inancındayız. Bu ayrıntılı bilirkişi raporu ile 3 uzman bu bölgenin özelikleri itibarı ile tarım ve orman alanını içeren ki bu alan içinde 300 dekara yakın DSİ'ye ait orman alanı var. Tarımsal sulamaya ayrılmış gölet var. Köyümüze 13 metre yaklaşan OSB karma sanayi projesi var. Tüm köylüye ait hazine arazisi var. Bu alana OSB kurulmaya çalışılıyor. Bilim, Kavacıklıların haklı itirazını doğrulamıştır. Bilimsel raporla da bu kararın şehircilik ilkelerine, bilime aykırı olduğunu bu ayrıntılı rapor da kanıtlamıştır” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol