Suya Yazı Yazmak - İsmet Esengin

Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccade üzerinde fotoğraf çektirince iktidar cenahı mal bulmuş Mağribi gibi ‘Kutsal’ teması üzerinden din istismarına başladı. Sosyal medyada malum trollerin yanı sıra iktidar partisinin yerel yöneticileri ve Edirne Milletvekili de bu kervana katıldı. Önce kutsal ne demek ona bakalım. TDK tanımlamasına göre Kutsal;
* Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes
* Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut
* Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen
* Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan
demekmiş.
İslam’ın en önemli kutsalı ‘Kuran’ı Kerim’ dir. Kuran’da seccade diye bir sözcük dahi yoktur. Kaldı ki ilk seccadenin ortaya çıkışı 15. Yüzyıla dayanmaktadır. Yaygınlaşması 16. Yüzyıldır. Seccade temiz ve hijyenik ortamda ibadet için kişisel bir araçtır. Üzerinde namaz kılınan temiz bir örtü ya da bezden farklı bir anlamı yoktur. Fotoğrafın bulunulan mekanın yöneticisinin ofisinde çekildiği anlaşılmaktadır. Normal olarak bu seccadeyi o kişi ibadet için kullanıyorsa ibadet bittiğinde kaldırması gerekir. Kaldırılmamış ise herhangi bir kilim ya da halıdan farkı yoktur. Namaz kılarken de seccade üzerine basılmaktadır. Burada ana tema hem ortamın hem de kişisel araçların temiz olmasıdır. Kısacası seccade kutsal bir meta değildir. Sadece temiz bir ortamda ibadet için kişisel bir kullanım malzemesidir. Geleneklerin dini esaslar olarak dine yamanması, alelade şeylerin kutsanması ya da bir yerlerinden kutsallık uydurulması dinen bid’ad’tır. Dini yozlaştırmaktan başka işe yaramaz. (Sorsanız camiye ayakkabı ile girilmez derler. Liderlerinin ayakkabı ile namaz kıldığı fotoğrafı da görmezden gelirler. Kaldı ki kirli çoraplar yerine temiz ayakkabılar ile ibadet edilmesinin önünde de bir engel yoktur. Ancak ayakkabısız ibadet dini bir hüküm olarak değil gelenek olarak yaygınlaşmıştır.)
Bir de ülkelerin kutsalları vardır. Mesela bayrak da kutsal tanımına uymaktadır. Seccade üzerinde tepinen iktidar cenahı mitinglerinde Türk bayrağının üzerine oturulduğu, yerlere serildiği hatta üzerinde gezildiği çokça görülmüştür. İnternette yüzlerce fotoğraf bulabilirsiniz. O dönemde tüm eleştirilere rağmen en ufak bir özeleştiride bulunmamışlardı. Kutsal arıyorsanız asıl bayrak bu ülkenin gerçek kutsallarındandır.
Bugünlerde iktidar partisinin başı mitingde seccade göstererek muhalefete mesaj göndermekte. Geçmişte Kur’anı da mitinglerde siyasete alet ettiklerini görmüştük. Umarım yakında seccade ve Kur’an gibi gerçek diploma da miting alanlarında sallanır da herkesin içi rahatlar.
Seccade ve benzeri kişisel araçları kutsamak üzerine siyaset inşa etmek halkın aklıyla alay etmenin yanında dine de hakarettir. Daha da önemlisi kutsal sayılan ibadethanelerde küçük çocukların istismarına gıkları çıkmayanlar seccade üzerinden prim sağlamaya çalışmaktalar. Pes doğrusu!
SÖZÜN ÖZÜ: Henüz depremde kaybettiğimiz on binlerce insanımızın hesabını vermeyenler din istismarı ile toplumu kandırmaya çalışmaktadırlar. Ana amaçları dönemlerindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları, kul hakkı yemeleri, hortumları, yasakları, hukuksuzlukları, anayasa ihlallerini ve milletin tamamına yakınının yoksullaşmasını seccade altına süpürüp önümüzdeki seçimler için oy devşirmektir. YERSEK!